Aktiv mysl. hospodářů – 4.9.2023

zveřejněno v myslivost

Pravidelný podzimní aktiv mysliveckých hospodářů s hojnou účastí proběhl na Bažantnici v pondělí 4.9. Po uvítání a zahájení v podání trubačů a předsedy OMS Františka Kazdy provedl aktivem předseda myslivecké komise Jan Klusáček. Seznámil přítomné s aktuálními informacemi z veterinární oblasti, zejména výskytu AMP, vyšetřováním černé zvěře a lišek a seznámil s novou metodikou výkupu  čelistí černé zvěře Krajem Vysočina. Připomněl též termín sběru čelistí, tj. 9.10.2023. Členové myslivecké komise ten den postupně vyberou čelisti ve všech ORP okresu (Náměšť MěÚ 8-9:30 hod, Moravské Budějovice MěÚ 10:30-12 hod, Třebíč Bažantnice 13:30-15 hod).

Tomáš Sedláček, místopředseda OMS, připravil prezentaci k nařízení EU týkající se zákazu používat olověné broky na mokřadech. Předseda OMS spolu s jednatelem dále informovali o aktualitách týkající se činnosti myslivecké rady, připravovaných akcích a rekonstrukci části elektroinstalace v Bažantnici. Předseda apeloval na lov spárkaté zvěře, jejíž stavy je třeba snížit, aby se minimalizovaly škody zejména na lesních porostech.

Ke každému příspěvku proběhla diskuse. Na závěr popřál předseda OMS všem příjemné lovecké zážitky a provolal: „Myslivosti zdar!“ Aktiv byl ukončen Konopišťským halali.

Prezentované materiály ke stažení: