Aktiv mysl. hospodářů – 5.9.2022

zveřejněno v myslivost

V pondělí 5. září 2022 se od 16:00 hod konal na Bažantnici tradiční aktiv mysliveckých hospodářů. Níže naleznete prezentaci z aktivu a její doplnění o informace, které zazněly.

Doplnění k prezentaci:

ad 1. SSM: Metodický pokyn – redukce početních stavů spárkaté zvěře 2022 – ODKAZ

ad 2. OMS: Kurz pro myslivecké hospodáře – ODKAZ Neotálejte s přihláškou, abychom včas věděli, zda bude možné kurz otevřít (příjem přihlášek do 15. září 2022).

Školení prohlížitelů zvěřiny – ODKAZ – Zájemci o školení se stále mohou hlásit i po 5. září. Přihlaste se ale prosím co nejdříve (nejpozději do 30.9.), abychom již věděli, zda bude dostatečný počet zájemců pro prezenční školení na Bažantnici a mohli vše domluvit s organizátorem. (Předpokládáme konání začátkem roku 2023.). Stále chybí cca 10 osob, aby bylo možno školení na Bažantnici uskutečnit. Nabídněte případně i známým z jiných okresů.

Objednávka plánů činnosti, kalendářů, soli – ODKAZ

ad 3. SVS: Nařízení SVS k zamezení šíření AMP – ODKAZ

ad 4. čelisti: Metodika výkupu spodních čelistí prasete divokého – ODKAZ

Předávání čelistí proběhne 3. října 2022:
8:00 – 9:30, Náměšť nad Oslavou – Městský úřad
10:30 – 12:00, Moravské Budějovice – Městský úřad
13:30 – 15:00, Třebíč – Bažantnice

ad 5. aplikace honebního společenstva:

Aplikaci na Portálu myslivosti prezentoval starosta HS Březník, který má s aplikací dlouholetou zkušenost. Jedná se o jednu z možností, jak může mít honební společenstvo svou agendu v souladu se zákonem o myslivosti a zároveň usnadňuje organizaci valné hromady. http://www.mysliveckyportal.cz/