Zahájení chovatelské přehlídky trofejí – Bažantnice, 6.5.2022

zveřejněno v myslivost

V pátek 6. května se sešli na Bažantnici pozvaní hosté na slavnostní zahájení chovatelské přehlídky trofejí. Přehlídku připravili členové myslivecké komise v čele s jejím předsedou Janem Klusáčkem a na přípravě se podíleli také adepti kurzu myslivosti.

Po slavnostních fanfárách, které obstarali Trubači z Bukoviny, byli hosté nejprve pozváni k nové čistírně odpadních vod. Za účasti zástupců Nadace ČEZ Ing. Vladimíra Černého a starosty města Třebíče Mgr. Pavla Pacala, tj. partnerů od nichž se podařilo získat prostředky na vybudování ČOV, byla čistírna symbolicky „uvedena“ do provozu.

Poté se již všichni přesunuli do Bažantnice, kde si hosté prohlédli vystavené trofeje, fotografie Jana Hlaváče, obrázky, které namalovaly děti do soutěže Toulky za zvěří Třebíčska vyhlášené OMSem na jaře letošního roku a také údaje z katalogu přehlídky. Následovalo občerstvení a diskuse.

Velice nás těší, že naše pozvání na zahájení přehlídky přijali mimo výše uvedené např. radní Kraje Vysočina Ing. Pavel Hájek, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti KrÚ Kraje Vysočina Ing. Jiří Bartoš a další vzácní i pravidelní hosté.

Tomáš Sedláček