Další školení prohlížitelů zvěřiny – 28.3.2023

zveřejněno v myslivost

V úterý 28. března 2023 zorganizoval OMS Třebíč další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením pro vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby. Školení proběhlo v sále Bažantnice pod vedením lektorů z Veterinární univerzity v Brně. Nabídku OMSu využilo celkem 59 prohlížitelů, kteří získali oprávnění pro činnost na dalších 5 let.