Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

zveřejněno v myslivost

Po třech letech se sešli myslivci a další zájemci na oblastní chovatelské přehlídce trofejí spárkaté zvěře v Náměšti nad Oslavou. Konala se ve dnech 23. – 26. dubna v obřadní síni státního zámku a byla připravena ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči, Lesy České republiky, s. p. a MAS Oslavka. Na přípravě přehlídky se mimo zaměstnanců městského úřadu, odboru životního prostředí a živnostenského, podíleli i myslivci z jednotlivých mysliveckých spolků, účastníci kurzu myslivosti při OMS Třebíč, zaměstnanci státního zámku a finančně přispěly Lesy České republiky, s. p.

Přehlídka byla slavnostně zahájena fanfárami Babylonských trubačů v sobotu 23. 4. na zámeckých schodech. Úvodní slovo pronesli Ing. Tomáš Sedláček, vedoucí odboru životního prostředí a živnostenského Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou a Vladimír Měrka, starosta města. Představeni byli sokolníci z Klubu sokolníků ČMMJ, sokolnického střediska Jihlava, kteří krátce pohovořili o sokolnictví a navíc se celé dopoledne věnovali zvídavým návštěvníkům. Ti si mohli prohlédnout a také podržet na sokolnické rukavici např. raroha loveckého, výra velkého, sovu pálenou, káni harrisovu a další dravce.

Na přehlídku trofejí bylo v letošním roce předloženo celkem 203 trofejí srnčí zvěře, tři trofeje zvěře jelení, 30 ks zvěře daňčí, čtvery zbraně z kňoura a tři lebky lišky obecné. Bodových hodnot pro obdržení medaile dosáhlo hned několik trofejí (jelen evropský: 1x zlato – fotografie a 1x stříbro, daňčí skvrnitý: 3x zlato, 3x stříbro a 2x bronz, srnec obecný: 1x bronz a liška obecná: 1x zlato, 1x stříbro a 1x bronz).

MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, zpracoval k přehlídce katalog, v němž byl zhodnocen chov a lov zvěře v hospodářském roce 2021.

K přehlídce byl připraven bohatý doprovodný program. V 11 hodin oživil zámeckou kapli koncert duchovní hudby v podání Babylonských trubačů. Vlastní přehlídka trofejí byla doplněna prezentací i odborným výkladem o včelařství na Náměšťsku, výstavou fotografií pana Jana Hlaváče, výstavou preparátů zvěře, výstavou obrázků dětí zapojených do soutěže vyhlášené Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči – Toulky za zvěří Třebíčska a prezentací soutěže o Zlatou srnčí trofej. Nechyběla ani laserová střelnice, kterou rádi vyzkoušeli i dospělí a videoprojekce filmů z cyklu Tisíc let České myslivosti. Po celý víkend bylo v zámeckém penzionu připraveno myslivecké občerstvení.

V neděli byl ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p. a nájemcem obory uspořádán výlet do Obory Kralice. Tato akce se každý rok těší velkému zájmu. V letošním roce se jí zúčastnilo při nejistém počasí přes 70 zájemců. Během dvouhodinové procházky se účastníci dozvěděli o historii výskytu a chovu daňčí zvěře na Náměšťsku, o historii obory, chovu zvěře, lesnickém hospodaření v oboře a významných stavbách sloužících myslivosti, které byly v oboře postaveny. Viděli několik desítek ks zvěře a prohlédli si lovecký zámeček zvaný Lusthaus, kde byly k vidění shozy jelení a daňčí zvěře z posledních let.

Po víkendu ještě přehlídku navštívilo několik tříd místních mateřských a základních škol. Dětem byl podán odborný výklad o myslivosti, činnosti myslivců v naší krajině a vystavených trofejích.

Text: Ing. Tomáš Sedláček, MěÚ Náměšť nad Oslavou

Foto: Ing. Milan Slavinger

Foto z obory: Jiří Polehla