Aktiv mysliveckých hospodářů

zveřejněno v myslivost

Aktiv mysliveckých hospodářů se konal 9. 9. 2019 v kulturním zařízení OMS Třebíč na Bažantnici.

Za účasti 60 přítomných mysliveckých hospodářů zahájil aktiv v 16:00 předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček. Přivítal přítomné, především hosty – MVDr. Ivu Hnízdilovou, Ing. Jaroslava Kotrbu z MěÚ Mor. Budějovice a Ing. Karla Ortha z MěÚ Třebíč a seznámil přítomné s programem.  Slovo předal MVDr. Hnízdilové. Ta jako vždy informovala o aktuálních tématech na úseku veterinárním, mimo jiné upozornila na AMP na Slovensku a zdůraznila trvání nařízení o intenzivním lovu černé zvěře na území celé ČR.

Následovaly další důležité informace Ing. Sedláčka:

1.      Výkup čelistí černé zvěře ulovené od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Zdůraznil nutnost ošetřit trofej kysličníkem, nalepit štítek a přiložit kopii vyšetření na trichinelózu. Doporučil využít této možnosti, MS získají peníze a členové jsou kladně motivováni.

Termín odevzdání:

7. 10. 2019         8:00   –   9:30           Náměšť nad Osl.

                            10:00 – 12:00            Mor. Budějovice

                            13:30 – 15:00            Třebíč

Školení mysliveckých hospodářů /pořádá ČMMJ/ 4.10. 2019 na Krajském úřadě v Jihlavě. Registrace zájemců do 20. 9. 2019. Na programu budou přednášky Policie ČR, Krajské veterinární správy, Státní správy myslivosti, zástupce ČMMJ.

2.      Apel na lov spárkaté zvěře, zejména holé, za účelem snížení stavů. MZe připravuje další pokyn pro orgány státní správy myslivosti a novelu Zákona o myslivosti.

3.      Ostatní:

          Formuláře k odevzdání trofejí jsou v elektronické formě na webu OMS

          Pozvánka na seminář o úpravách krajiny – Okarec 13. 9. 2019, 16:00

          Pozvánka na Memoriál Vladimíra Homolky – 23. 9. 2019, Bažantnice

          Pozvánka na MKP – 4. – 6. 9. 2019, Jaroměřice nad Rok.

          Prosba uživatelům honiteb o poskytnutí zvěřiny na MKP /kontaktovat J. Jurku/

          Prosba o poskytnutí pomůcek do Loveckého salonku na Bažantnici pro práci s adepty a mládež /preparáty atd./

Následovala přednáška Martina Kříže na téma: Vypouštění koroptví a bažantů odchovaných pomocí adoptivních matek

Pan Kříž se odchovem koroptví a bažantů zabývá již řadu let, a má proto bohaté zkušenosti. Cílem je hlavně zaměřit se na obnovu a zvýšení populací drobné zvěře v honitbách. Zdůraznil, že podmínkou úspěchu je vytvoření vhodných životních podmínek pro zvěř.  Kuřata vypouští do volné přírody v honitbě Viničné Šumice – Kovalovice.

Stručně prezentoval svoji práci, popsal volbu lokality, problém se získáváním kvokajících slepic, které úspěšně nahradil kapouny. Při odchovu vyzdvihl velmi malé ztráty. Úskalí viděl v množství škodné zvěře, zejména lišek a v získávání dostatečného počtu myslivců, ochotných a schopných zabývat se odchovem zvěře.

Pokud však existují vhodné podmínky v honitbě a najdou se schopní myslivci, je odchov koroptví a bažantů pomocí adoptivních matek nejvhodnější cestou k dosažení stabilizované populace na dostatečně kvalitní úrovni.

Závěrem nabídl pan Kříž přítomným konzultace a pomoc, pokud se rozhodnou začít s takovýmto odchovem.

 

Kontakt: Martin Kříž, mob. 777 009 667

 

PhDr. Marie Nováková, členka KPK OMS Třebíč