Barvářské zkoušky – Rudíkov – 27.6.2020

zveřejněno v kynologie

Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě na pobarvené stopě, prověří kvalitu práce každého jedince a vloh plemene a současně kvalifikují loveckého psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled spárkaté zvěře.

Slunečné a teplé sobotní ráno 27. června přivítalo dvanáct vůdců se svými svěřenci v krásném lesním prostředí nedaleko Hájenky u Hroznatína, kde má Myslivecký spolek Rudíkov mysliveckou chatu. Od brzkého rána, kdy byli všichni účastníci zkoušek ještě na cestě, členové MS připravovali pohoštění a zázemí. Zahájení a všechny práce probíhaly v okolí myslivecké chaty.

Pan Luboš Pažourek, člen MS Rudíkov, barvářské zkoušky zahájil troubením. Pan Petr Dobrovolný, ředitel zkoušek, pak přivítal vůdce, sbor rozhodčích a velmi početnou koronu diváků. Poté jsem přivítala všechny účastníky také já, a to tentokrát v roli vrchní rozhodčí, a přestavila své kolegy Josefa Macháta, Jiřího Šulu, Jana Škodu a Miloše Knotka.

Ale nyní již ke zkouškám samotným. Vybrané lesní lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Je až s obdivem, že se zkoušky mohly konat v jedné lesní lokalitě, neboť kůrovcová kalamita se neblaze podepsala na stavu našich lesů. Na zkoušky se dostavilo 12 přihlášených psů a všichni zkoušku dokončili v I. ceně, což svědčí o výborné úrovni vůdců a jejich čtyřnohých parťáků.

Vítězem se stala fena MOK Happy Bertoni Prague vedená Michalem Cermanem, na druhém místě se umístila fena VMO Cita z Mikelova dvora vedená Drahomírem Bambulou a třetí místi patřilo feně jezevčíka Aida z Rakovských strání vedená Michalem Oborným.

V rámci vyhodnocení si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra). První tři úspěšní obdrželi poháry, které věnovala obec Rudíkov a vůdcům je osobně předal starosta obce pan Zdeněk Souček. Společnost ZEZULA.CZ, s.r.o. darovala prvním třem krmivo pro psy.

Dovolte mi poděkovat Mysliveckému spolku Rudíkov za skvělou přípravu těchto zkoušek, všichni jsme si tento den krásně užili a budeme se těšit na další setkání.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč

Přehled výsledků BZ 27.6.2020