Chovatelská přehlídka trofejí a aktiv mysliveckých hospodářů

zveřejněno v myslivost

O prvním zářijovém víkendu uspořádal OMS chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2019. Slavnostní zahájení za účasti pozvaných hostů proběhlo za zvuku fanfár Trubačů z Bukoviny v pátek 4. září. Přehlídka byla otevřena veřejnosti oba víkendové dny a rozhodně bylo co prohlížet.

I přes netradiční termín a koronavirovou situaci se podařilo shromáždit téměř 600 trofejí všech druhů v okrese lovené spárkaté zvěře a také několika šelem. Velký kus práce odvedla hodnotitelská komise, která posuzovala mimořádný počet dobrých trofejí. Jak se ukázalo, velká část z nich byla medailových. A tak se návštěvníci přehlídky mohli kochat pohledem mj. na zlatého jelena, daňka, muflona, srnce i lišku.

Katalog Chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2019 zde.

Aktiv mysliveckých hospodářů bezprostředně navazoval na chovatelskou přehlídku trofejí. Konal se v pondělí 7. 9. 2020. Každoročně se ho účastní nejen myslivečtí hospodáři MS, které vystavují své trofeje ulovené zvěře, ale i řada dalších zájemců. Ti také chtějí byt informováni o novinkách, současné situaci a připravovaných změnách „přímo od zdroje“.  Určitě zklamáni nebyli.

V současné době se již téměř žádná myslivecká akce neobejde bez dobrého trubače, který upozorní přítomné tradičními fanfárami na začátek shromáždění. Po známém „Vítáme vás …“ oslovil přítomné předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček, představil hosty a informoval o připraveném programu.

Slovo jako první dostala MVDr. Hnízdilová ze SVS. Její přehled toho nejdůležitějšího a nového všechny zaujal, neopomněla informovat o současné situaci šíření afrického moru u černé zvěře a probrala podmínky chovu i ostatní volně žijící zvěře. Na závěr vybídla posluchače, že pokud budou potřebovat odbornou radu, je vždy k dispozici.

Následovalo zhodnocení chovatelské přehlídky trofejí Ing. Petrem Cejpkem, který poděkoval všem, kteří trofeje na OMS dopravili a podíleli se na přípravě přehlídky. Každý přítomný myslivecký hospodář měl k dispozici tištěnou příručku s podrobných přehledem a hodnocením.

Další bod programu (aktuální informace z OMS) přednesl předseda:

  • Výkup čelistí selat černé zvěře ulovených od 1. 10. 2019 do 30. 09. 2020 proběhne dne 5. 10. 2020 – 8:00-9:30 Náměšť, 10:00-12:00 Mor. Budějovice, 13:30-15:00 Třebíč Bažantnice.
  • Zkoušky pro myslivecké hospodáře pro rok 2021. Přihlášky je možné podávat v termínu do 23. 12. 2020. Cena kurzu je Kč 5.500,– pro členy ČMMJ, 7.500,– pro nečleny.
  • Školení pořádané ČMMJ – Registrace a provoz bouráren a možnosti nabídky zvěřiny přes nově spuštěnou stránku ČMMJ. Školení se bude konat 2. 10. 2020 v Jihlavě na Krajském úřadě, Žižkova 1882/57 v Kongresovém sále.
  • Školení pořádané ČMMJ – Biologie zvěře a myslivecké hospodaření – školení se uskuteční 6. října 2020 v Kongresovém sále Kraje Vysočina (Žižkova 57)
  • Informace k placení členství ČMMJ, které je spojené s pojištěním – členství lze uhradit osobně na sekretariátu OMS Třebíč (Bažantnici 462), lze také využít formuláře pro hromadné hrazení ČP nebo bankovní převod. Další možností jsou úřední dny v Náměšti nad Oslavou a Moravských Budějovicích
  • Při té příležitosti předseda apeloval na členství v organizaci a požádal myslivecké hospodáře, aby osvětu šířili i ve spolcích. Výhody členství jsou na webu, ve zpravodaji OMS, i nečlenové ČMMJ je čerpají.
  • Apel na lov spárkaté zvěře, zejména holé, za účelem snížení stavů. Očekáváné škody v lesích s ohledem na velké obnovované plochy lesa. MZe připravuje další pokyn pro orgány státní správy myslivosti. Připravuje se novela zákona o myslivosti.
  • Pozvánka na zkoušky z norování a barvářské zkoušky honičů v Nových Syrovicích – 3. 10. a 17. 10.2020
  • Pozvánka na Memoriál Josefa Venhody v Jemnici ve dnech 24. – 25. 10. 2020
  • Ve dnech 8. září, 10. až 15. září a 17. až 22. září bude jednatel čerpat řádnou dovolenou. Sekretariát OMS bude tyto dny uzavřen.

Po těchto informacích se ke slovu přihlásil Ing. Jaroslav Kotrba z MěÚ v Mor. Budějovicích. Pozdravil přítomné a zhodnotil chovatelskou přehlídku trofejí a odevzdané statistické výkazy.

V závěru programu vystoupili Ing. Martin Šlechta a Ota Frič (Lovecký svět) s prezentací nové pomůcky pro přípravu výřadu. Informovali o nápadu a vzniku této pomůcky, o její praktičnosti a osobně s komentářem pro její využití ji předvedli. S radou na jednoduchost výroby přítomné jistě zaujali. Pokud projeví MS zájem, mohou si ji také v prodejně Lovecký svět zakoupit. Předváděný exemplář věnovali OMSu. K prvnímu praktickému využití byla nabídnuta Jiřímu Jurkovi, známému chovateli zaječí zvěře.

Aktiv ukončil předseda OMS provoláním Myslivosti zdar!

PhDr. Marie Nováková