Chovatelská přehlídka trofejí oblasti Náměšť nad Oslavou 2016

zveřejněno v myslivost

Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

Tentokrát výjimečně v budově fary v centru města se uskutečnil 11. ročník oblastní chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře v Náměšti nad Oslavou. Konal se ve dnech 23. až 26. dubna letošního roku. Hlavním pořadatelem byl tradičně Městský úřad Náměšť nad Oslavou. Dále se podíleli Okresní myslivecký spolek v Třebíči a Lesy České republiky, s.p.

Přehlídka byla slavnostně zahájena fanfárami Babylonských trubačů v sobotu 23. dubna na Masarykově náměstí před kostelem Sv. Jana Křtitele. Úvodní slovo pronesli Ing. Tomáš Sedláček, vedoucí odboru životního prostředí a živnostenského Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou a Vladimír Měrka, starosta města.

Na přehlídku trofejí bylo v letošním roce předloženo celkem 184 trofejí srnčí zvěře, šest trofejí jelena lesního, jedna jelena siky Dybowského, šest trofejí zvěře mufloní, 20 ks zvěře daňčí, dvoje zbraně z kňourů, tři lebky lišek a jedna jezevce. Nejvíce na přehlídce zaujaly trofeje daňčí, jelení a mufloní zvěře. Několik z nich dosáhlo medailových hodnot. U jelení zvěře dosáhla jedna trofej zlaté medaile (220,80 bodů CIC) a dvě stříbrné. Z trofejí daňčí zvěře byly předloženy 3 trofeje zlaté (nejsilnější 198,01 bodů CIC) a 2 stříbrné. Ze šesti trofejí mufloní zvěře dosáhly čtyři na zlatou medaili (nejsilnější 236,30 bodů CIC), jedna na stříbrnou a jedna na bronzovou. Všechny medailové trofeje pocházely od zvěře ulovené v Oboře Kralice. Z volnosti byli předloženi pouze daňci první věkové třídy a dvě medailové trofeje srnčí zvěře (stříbrná a bronzová).

MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, zpracoval k přehlídce katalog, v němž byl zhodnocen chov a lov zvěře v hospodářském roce 2015.

K přehlídce byl opět připraven bohatý doprovodný program. Součástí přehlídky byla výstava o včelařství v regionu Náměšťska a zejména prosklený úl s včeličkami budil velký zájem návštěvníků. Vystaveny byly obrázky dětí ze základních škol nakreslené do soutěže „Mé toulky za zvěří“. Návštěvníci mohli hlasovat a vyhodnotit nejlepší malíře „místního kola“. Nedílnou součástí přehlídky bývá výstava preparátů zvěře. Největší zájem byl v letošním roce o preparáty celého muflona a ležícího daňka skvrnitého.

Své nádherné fotografie vystavili fotografové z Klubu fotografů při ČMMJ a výstava byla doplněna prezentacemi o práci myslivců v honitbách a činnosti Mysliveckého kroužku Okarečtí orli.

Ve farní zahradě si mohly děti vyzkoušet střelbu z luku a kuše, prohlédnout si, popř. podržet na ruce, lovecké dravce, vyzkoušet střelbu na laserové střelnici, nechat si namalovat krásný obrázek na obličej.

Velký ohlas vzbudila ukázka mysliveckého troubení Babylonských trubačů ve farní zahradě. Zejména slavnostnímu ceremoniálu přijetí mysliveckého adepta mezi myslivce přihlížela téměř stovka návštěvníků.

V neděli byl ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. uspořádán výlet do Obory Kralice. I přes nepřízeň počasí si i v letošním roce našlo čas na osm desítek zájemců. Procházka trvala 2,5 hod, návštěvnici se dozvěděli o historii výskytu a chovu daňčí zvěře na Náměšťsku, o historii obory, chovu zvěře, lesnickém hospodaření v oboře a významných stavbách sloužících myslivosti, které byly v oboře postaveny. Viděli několik desítek ks zvěře a prohlédli si lovecký zámeček zvaný Lusthaus. Po návratu k budově fary si mnozí dopřáli zvěřinový guláš, který byl o víkendu pro zájemce připraven.

V pondělí a úterý navštívili ještě přehlídku žáci základních škol, pro něž byl navíc připraven v městském lese program lesní pedagogiky, kde se mj. mluvilo opět i o myslivosti.

Text: Ing. Tomáš Sedláček, MěÚ Náměšť nad Oslavou

Foto: Lydie Jašová, Jana Dufková