Jaký bude rok 2016 v Třebíčské kynologii?

zveřejněno v kynologie

Kynologická komise nezahálí a připravila pro rok 2016 přes 20 akcí. Do plánu činnosti jsme zařadili akce, které jsou tradiční a nezbytné, neboť lovečtí psi zde získávají loveckou upotřebitelnost nezbytnou pro loveckou praxi. Několik nových aktivit má kynologii na třebíčském okrese učinit zajímavější a otevřít i pro ty majitele pejsků, kteří rádi soutěží a rodokmen svých pejsků by chtěli ozdobit titulem. (Viz přiložený plán činnosti – označení zeleně.) U některých akcí ještě není jasné, v jakém mysliveckém sdružení se budou konat. Obracíme se proto na všechny aktivní myslivce, kteří by měli ve svých honitbách vhodné podmínky, ať situaci zváží a přihlásí se jako organizátoři kynologické akce. (Viz přiložený plán činnosti – označení červeně.)
Za největší setkání myslivců a kynologů na okrese Třebíč považujeme jarní svod loveckých psů na Bažantnici. Tímto všechny srdečně zveme. Budou ke zhlédnutí nejen všichni mladí psi, ale zároveň i chovatelská přehlídka trofejí. Byli bychom rádi, kdybyste na tomto setkání vznesli své připomínky, návrhy a můžeme je společně prodiskutovat, jak činnost kynologie na okrese vylepšit.
Všem kynologům přejeme hodně úspěchů při výcviku a co nejlepší předvedení na zkouškách. Ať se svými pejsky žijí zajímavý, plnohodnotný život plný krásných životních a kynologických zážitků.

Text: Za kynologickou komisi OMS Třebíč Jana Velebová

Ke stažení: