Jarní svod – Bažantnice – 4.7.2020

zveřejněno v kynologie

Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy. Myšlenkou, která se zrodila v hlavách kynologů chovatelů a díky, které byly jarní svody zavedeny, spočívala ve snaze kontrolovat a ověřovat předávané znaky, vlohy a schopnosti. Pokud se v odchovu objevila nějaká dědičná vada, majitel s informací pracoval a v chovu se pak neobjevila. Proto byla účast na zkouškách podmíněna absolvováním jarního svodu, kde se z velké části dědičné vady odhalí. U málopočetných plemen je jarní svod také akcí pro výbornou prezentaci těchto méně známých plemen a může být také dobrou akcí pro nezkušené chovatele, kteří se zde mohou seznámit s loveckými plemeny a lépe si tak vybrat svého prvního parťáka pro mysliveckou praxi.

V sobotu 4. července 2020 přivítalo slunečné letní počasí 68 mladých psů a jejich majitelů.  Krátce po deváté hodině skupina Babylonských trubačů Jarní svod slavnostně zahájila v duchu mysliveckých tradic, což dalo této akci tu správnou mysliveckou atmosféru. Babylonští trubači si v průběhu dne pro veřejnost připravili také komentované vystoupení, které se návštěvníkům moc líbilo. Poté všechny účastníky přivítal předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček a já jsem představila rozhodčí, kteří přijali naše pozvání, konkrétně paní Věru Machátovou a MVDr. Luboše Šlapanského. MVDr. Luboš Šlapanský posuzoval ohaře a německé křepeláky a paní Věra Machátová posuzovala ostatní plemena.  Rozhodčí v kruhu posuzovali psy a trpělivě zodpovídali na otázky účastníků, zejména začínajících kynologů. Jelikož jsou oba rozhodčí dlouholetými úspěšnými chovateli a úspěšnými kynology, měli co předávat a jejich ochota byla dotazujícím se jistě prospěšná.

Dovolte mi poděkovat členům kynologické komise a příznivcům třebíčské kynologie za pomoc s organizováním a přímé práci na svodu. Celá akce proběhla v přátelském duchu a tento den jsme tak mohli prožít ve skvělé společnosti kynologů.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč