Jarní svod – Bažantnice – 6.5.2024

zveřejněno v kynologie

V neděli 5.5.2024 se konal v sídle OMS Třebíč jarní svod psů. Jarní svod by se dal považovat za jakýsi úvod do hodnocení exteriéru psa. Na psa nejsou kladeny takové nároky, jako na výstavě a nikdo neočekává ideální předvedení na výstavním vodítku ani bezchybný výstavní postoj. Vůdce psa ho předvede v pohybu, změří se kohoutková výška a zkontroluje se chrup. Jarní svod je určen mladým jedincům a je třeba se na něj dívat jako na možnost socializace psa a navázání potřebných kontaktů s pořádajícím OMS. Hodnocení psa je záležitostí spíše orientační. Nebývá zaměřeno na přesné znění standardu plemene, ale spíše na základní informace týkající se výšky, chrupu atd.

Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy.

Příznivce kynologie a myslivosti v neděli přivítalo slunečné letní počasí. Na svod se přihlásilo 48 mladých psů a jejich majitelů.  Pozvání k posuzování ostatních plemen přijal MUDr. František Nahodil a pro ohaře přijal pozvání k posuzování MVDr. Luboš Šlapanský. Oba rozhodčí při posuzování trpělivě odpovídali na otázky účastníků, zejména začínajících kynologů. Jelikož jsou oba také dlouholetými úspěšnými chovateli a úspěšnými kynology, měli co předávat a jejich ochota byla dotazujícím se jistě prospěšná.

Dovolte mi poděkovat za pomoc s organizováním a přímou práci na svodu panu Josefu Smutnému, Jiřímu Jurkovi. Dále děkuji Lucii Špačkové a Michalovi Pelechovi, adeptům z kurzu myslivosti Ivaně Večeřové, Miroslavu Pokornému, Tomáši Nevoralovi a Radoslavu Průšovi za práci při prezenci psů a práci v kruhu rozhodčích. Celá akce proběhla v přátelském duchu a tento den jsme tak mohli prožít ve skvělé společnosti kynologů.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč