Jarní svod – Bažantnice – 7.5.2023

zveřejněno v kynologie

Jarní svod psů 7.5.2023 Třebíč-Bažantnice

Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy.

V letošním roce, kdy ČMMJ slaví sté výročí založení se při této příležitosti celý víkend nesl v duchu oslav, které vyvrcholily v neděli 7. května. Od 9:00 hod. byl za zvuků loveckých fanfár v podání Babylonských trubačů a také hymny ČR hlavní den oslav slavnostně zahájen. Zahájení byli mimo předsedy a místopředsedy OMS přítomni senátorka Hana Žáková, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Pavel Hájek, starosta města Třebíče Mgr. Pavel Pacal a Ing. Josef Prokeš, zástupce kraje v myslivecké radě ČMMJ. Předseda František Kazda promluvil několika větami o vzniku ČSMJ před sto lety a také o osobnostech okresu Třebíč, které u této významné události byly přítomny a výrazně se na ní podílely. Dále byly při slavnostním ceremoniálu předány deseti myslivcům okresu Třebíč pamětní medaile ČMMJ za jejich celoživotní práci pro myslivost a OMS Třebíč. Z členů kynologické komise pamětní medaili převzali pánové Josef Machát, Petr Pelech, Jiří Jurka a Josef Smutný.

V neděli 7. 5. 2023 přivítalo slunečné letní počasí 72 mladých psů a jejich majitelů.  Pozvání k posuzování ostatních plemen jako každoročně přijala paní Věra Machátová a pro ohaře přijal pozvání k posuzování pan Vladimír Kulhánek. Oba rozhodčí posuzovali psy a trpělivě odpovídali na otázky účastníků, zejména začínajících kynologů. Jelikož jsou oba také dlouholetými úspěšnými chovateli a úspěšnými kynology, měli co předávat a jejich ochota byla dotazujícím se jistě prospěšná.

Dovolte mi poděkovat členům kynologické komise, příznivcům třebíčské kynologie za pomoc s organizováním a přímou práci na svodu, zejména pak Josefu Smutnému, Jiřímu Jurkovi za organizaci a pomoc při zajištění jarního svodu. Dále Petře Knotkové, Jiřímu Knotkovi, Luďku Valovi a Lucii Prosté za práci při prezenci psů a práci v kruhu rozhodčích. Celá akce proběhla v přátelském duchu a tento den jsme tak mohli prožít ve skvělé společnosti kynologů.


Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč