Jarní svod psů 2016

zveřejněno v kynologie

V neděli 8. května 2016 se za krásného slunečného počasí v Třebíči na Bažantnici konal jarní svod loveckých psů. Členové kynologické komise připravili dva přehlídkové kruhy – pro ohaře a ostatní plemena. Ohaře posuzoval MUDr. František Nahodil a ostatní plemena paní Věra Machátová.

Slunečné počasí přilákalo na Bažantnici množství příznivců nejen myslivosti, ale především myslivecké kynologie. Těší nás, že i mladí myslivci mají zájem o kynologii. Mohli se seznámit s plemeny psů, kteří se jarního svodu zúčastnili a také mohli získat informace o zkouškách, kterých se mohou se svými psy zúčastnit a které bude OMS Třebíč v letošním roce pořádat. Mnozí využili této příležitosti i k tomu, že si podali přihlášku na zkoušky, které se budou v dohledné době konat – zkoušky vloh 14. května a podzimní zkoušky 21. května. Účastníci jarního svodu si mohli také prohlédnout přehlídku trofejí.

Celkem bylo na jarním svodu předvedeno 31 ohařů a 35 ostatních plemen. Nejvíce byli zastoupeni němečtí krátkosrstí ohaři a jezevčíci.

Přejeme všem majitelům mladých loveckých psů trpělivost a radost při jejich výcviku a úspěšné předvedení na zkouškách, případně na výstavách.

 

Dne 8. května 2016                                               Kynologická komise při OMS Třebíč