Kynologické ohlédnutí za rokem 2015

zveřejněno v kynologie

Rok 2015 byl na okrese Třebíč pro kynology velmi aktivní. Uspořádané akce lze hodnotit jako úspěšné, dobře zorganizované a kynologickou veřejností vyhledávané. Do budoucna si přejeme, aby i nadále kynologie na třebíčském okrese pokračovala v dobrých započatých tradicích a získávala další příznivce, jak do řad chovatelů a cvičitelů loveckých psů, tak i do řad kynologických rozhodčích. Všem, kteří se kynologii aktivně věnují, patří velké poděkování – vůdcům, rozhodčím a všem organizátorům zkoušek. Mysliveckým sdružením děkujeme za propůjčení honiteb a přejeme hodně elánu do dalších let a doufáme v další spolupráci v příštích letech.

Začátek sezony byl jako každoročně zahájen přehlídkou mladých jedinců loveckých psů – jarním svodem na Bažantnici. Zkušení rozhodčí (MuDr. František Nahodil a paní Věra Machátová) hodnotili mladé pejsky (26 ohařů a slídičů a 32 teriérů a jezevčíků).

První akce, kde bylo možno vidět lovecké psy při práci, byly zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen a byly uspořádány v MS Hrotovice. Předvedeno na nich bylo 12 ohařů a 15 psů ostatních plemen.

18 teriérů a jezevčíků absolvovalo zkoušky norování v Mohelně.

Víkend věnovaný kynologii byl koncem června v honitbě Ostrůvek, kde byly uspořádány barvářské zkoušky a lesní zkoušky ostatních plemen. Předvedeno 11 a 15 psů.

Zkoušky z vodní práce se uskutečnily společně s klubovými zkouškami retrívrů v MS Dolní Vilémovice. Otevřena jedna skupina, předvedeno 6 psů.

Podzimní zkoušky se konaly v Jaroměřicích nad Rokytnou (předvedeno 12 ohařů a 6 psů ostatních plemen). Na barvářských zkouškách v Rapoticích předvedeno 6 psů. Podzimní zkoušky v Třebelovicích absolvovalo 12 ohařů a 10 psů ostatních plemen.

Vrcholovou kynologickou akcí na našem okrese byly všestranné zkoušky, 20. ročník Memoriálu Josefa Venhody, pořádané na počest významného myslivce a aktivního kynologa. Pořádáním této akce bylo pověřeno MS Studenec, jejichž členové mají s pořádáním kynologických akcí bohaté zkušenosti. O účast na těchto zkouškách byl velký zájem, startovalo 12 ohařů a 11 psů ostatních plemen. O tom, jak jsou všestranné zkoušky náročné, se tentokrát přesvědčili vůdci ve skupině ohařů, kde z 12 psů jich 7 neuspělo. Skupina ostatních plemen byla lépe připravena, předvedla kvalitní výkony a všichni účastníci uspěli.

Tradiční a úspěšná začíná být i kynologická soutěž O pohár starosty obce Nové Syrovice, která se skládá ze 3 zkoušek – barvářských (přihlášeno 22 psů), norování (22 psů) a zkoušek vloh (24 psů).

12 psů bylo předvedeno i na barvářských zkouškách honičů v MS Nové Syrovice a 12 barvářů na předběžných zkouškách barvářů v honitbě Ostrůvek.

Všem majitelům loveckých psů, kteří mají úspěšně složené zkoušky z výkonu, přejeme, aby jejich psi byli spolehlivými pomocníky při lovu a zažili společně spoustu krásných loveckých zážitků. Ti myslivci, kteří vlastní mladého psa či štěně, ať jsou při výcviku úspěšní a svého pejska na zkouškách lovecké upotřebitelnosti dobře předvedou. A ti myslivci, kteří loveckého psa zatím nevlastní, nechť se zamyslí, zda by si nějakého čtyřnohého kamaráda a pomocníka neměli pořídit, vždyť život se psem je krásný a pro každého velice obohacující.

 

Kynologická komise OMS Třebíč