Lesní zkoušky – Hrotovice – 1.8.2020

zveřejněno v kynologie

Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti. Královskou disciplínou je zde barva, tedy dosled spárkaté zvěře. Terén i podmínky těchto zkoušek jsou náročnější, vítr se v porostu mění, terén je rozmanitý a pes musí pracovat samostatně a prokazovat ochotu k přinášení lišky.

Velmi teplé až tropické počasí posledních dní nás neopustilo ani v sobotu 1. srpna 2020, kdy se konaly Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Sraz všech účastníků proběhl v kulturním domě v Odunci, který poskytl zázemí pro zahájení a ukončení zkoušek.

Zkoušky zahájila troubením paní Věra Plačková, což dodalo celé akci tu správnou atmosféru. Ing. František Kazda, ředitel zkoušek, pak přivítal vůdce, sbor rozhodčích a početnou koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Mgr. Oldřich Blecha, přivítal všechny účastníky a přestavil sbor rozhodčích pro ohaře ve složení: Mgr. Eva Illová, Drahomír Bambula, Ladislav Brunclík st., Josef Vrbka, Jaromír Šmídek, Miloš Knotek, Libor Kazda, dva čekatelé na funkci rozhodčího Ing. Tomáš Pelán a Pavel Chvátal a rozhodčí pro ostatní plemena ve složení: Josef Machát, Miroslav Vybošťok, MUDr. Kateřina Vrzalová a Jan Škoda.

První z disciplín pro ohaře, přinášení lišky přes překážku, která je pro vůdce a jejich parťáky adrenalinovou zkouškou, dopadla dobře. Některým vůdcům sice jejich svěřenci zabrnkali na nervy, ale prošli všichni. Od rozhodčích si pes VOK Eddy od Marfyho s vůdcem Michalem Břeněm odnesl pochvalu za rychlou, chuťovou a bezchybnou práci na „ohrádce“. Poté se pokračovalo klidem na stanovišti, jak ukládá zkušební řád a pokračovalo se dle rozdělení ve skupinách: práce na barvě, vlečkách a drobných disciplínách.

Ostatní plemena měla rozděleny disciplíny na práci před barvou (vodění, slídění, šoulačka nebo následování, odložení, vyhánění zvěře z houštin) a práci na barvě. Zástupci těchto plemen jsou sice malí vzrůstem, ale s velkým srdcem a oddaností pracovat pro svého pána. 

Vybrané lesní lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Po celou dobu zkoušek bylo tropické počasí, které to psům moc neusnadňovalo, ale z mého pohledu to zvládli, až do konce, všichni skvěle. Terény byly náročné, ale o to více mohli být majitelé svých psů pyšní, že zkoušky dokončili.

Vítězem ohařů se stal pes VOK Eddy od Márfyho vedený Michalem Břeněm, oceněný i zvláštní cenou nejlepší práce na ohrádce. Na druhém místě se umístil pes NDO Ador ze Suchánkova dvora vedený Milanem Chmelíčkem a třetí místo patřilo feně VOK Daffy Silver Image vedené Ing. Arch. Miroslavem Vargou. Všichni obdrželi plné bodové ohodnocení, rozhodovala chovnost a věk psů. Zvláštní ocenění za nejlepší práci na barvě patřilo feně MMO Akki od Prastaré lípy vedené Gabrielou Komínkovou.

Vítězem ostatních plemen se stal pes drsnosrstého jezevčíka Half od Strážné skály vedený Vladimírem Hladkým, na druhém místě se umístil pes trpasličího drsnosrstého jezevčíka Arrow Baffi Rokrock vedený Josefem Kuřitkou a třetí místo patřilo feně drsnosrstého jezevčíka Luně z Ledecké zahrady vedené Martinem Zadákem. Zvláštní ocenění za nejlepší práci na barvě patřilo feně PRT Emě z Nárameckých rybníků vedené Ing. Michaelou Chmelíčkovou.

V rámci závěrečného vyhodnocení akce si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost od firmy NOVIKO s.r.o. – krmivo Calibra. První tři úspěšní obdrželi poháry od OMS Třebíč a zvláštní ceny (kokardy) pro nejlepší práci na ohrádce a na barvě z Kreativní dílny Taťány Bednářové.

Dovolte mi poděkovat Mysliveckému spolku Hrotovice pod vedením Ing. Františka Kazdy za skvělou přípravu zkoušek, za zázemí, které nám po celou dobu zkoušek poskytli a přátelskou prostředí, které podpořilo dobrou atmosféru. Děkuji i všem přihlášeným vůdcům se svými psy za jejich hojnou účast a sportovní chování. Věřím, že jste si všichni tento den krásně užili a budeme se těšit na další setkání.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč

Výsledková listina LZ 1.8.2020 MS Hrotovice – ohaři
Výsledková listina LZ 1.8.2020 MS Hrotovice – ostatní plemena