Myslivecký seminář – Třebíč 2018

zveřejněno v myslivost

V pátek 26. října uspořádal OMS Třebíč ve spolupráci s ČMMJ Praha a Státní veterinární správou v kulturním zařízení Bažantnice myslivecký seminář. Zahájení semináře, který byl určen široké myslivecké veřejnosti, se ujali Daniel Švrčula, člen kulturně propagační komise ČMMJ Praha a Ing. Tomáš Sedláček, předseda OMS Třebíč.

Po krátkém úvodu prezentovali připravené informace MVDr. Brávek z KVS Jihlava a Daniel Švrčula. Ti se věnovali hlavnímu tématu semináře, a to africkému moru prasat. MVDr. Brávek popsal nemoc, způsob jejího šíření, aktuální situaci v Evropě i na Zlínsku. Upozornil, že se AMP šíří skokově a je tedy vysoce pravděpodobné, že se dříve nebo později v ČR znovu objeví. Daniel Švrčula navázal výsledky výzkumu prostorové aktivity černé zvěře v našich honitbách s ohledem na šíření AMP.

Po přestávce na občerstvení představil aktivity Kraje Vysočina v oblasti myslivosti a také nově schválená pravidla pro poskytování příspěvků pro myslivce Ing. Jiří Bartoš z KrÚ Kraje Vysočina. Na něj navázal Dr. Petr Marada, který prezentoval činnost v úpravách krajiny v okolí obce Šardice, kde sám myslivecky i zemědělsky hospodaří. Představil realizované projekty biocenter, biokoridorů, mokřadů, zatravnění údolnic, biopásů atd. Zdůraznil jejich význam pro ochranu zemědělské půdy před erozí, ale také pro výskyt zvěře. Popsal některé finanční nástroje, které lze použít pro získání prostředků na jejich realizaci.

Téměř čtyřhodinový seminář absolvovalo přes čtyřicet zájemců. Někteří z nich již po skončení semináře deklarovali zájem v honitbách pro zvěř některá z představených opatření vytvořit.

Ing. Tomáš Sedláček

Foto: Ing. Zdeněk Skoumal