Podzimní zkoušky – Jemnice – 29.4.2023

zveřejněno v kynologie

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky 29. 4. 2023 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice

Pořádání Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice.

Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín Pokorný, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a bohatou koronu diváků, kteří se přišli podívat nebo fandit svým kamarádům a známým. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Jan Škoda, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích, který tvořili: Mgr. Eva Illová, Pavel Pokovai, Karel Benáček, Michaela Číšecká Latinová, Václav Martének a Pavel Chvátal pro ohaře, rozhodčí pro ostatní plemena Josef Machát a Miroslav Vybošťok.

Sobotní počasí bylo pro výkony psů příznivé. Práce se odehrávaly v jarních porostech obilovin v okolí Jemnice. Vybrané lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Hojná přítomnost divoké populace zvěře některým vůdcům vlila do žil adrenalin, stejně jako jejich čtyřnohým kamarádům, ale v konečném důsledku se to nějak výrazně neodrazilo na výsledcích. Některým vůdcům a jejich čtyřnohým společníkům se některá disciplína nezdařila zcela podle jejich představ, ale to ke zkouškám prostě patří. Často to totiž souvisí s tím, že se jedná o situace, které nelze při výcviku nacvičit.

Ve skupině ohařů bylo přihlášeno 16 ohařů, ke zkoušce se jich dostavilo 15. Na zkoušce v první ceně obstálo 11 ohařů, dva ohaři ve druhé ceně a jeden ohař ve třetí ceně, jeden ohař neobstál. Z ostatních plemen byli přihlášeni 4 psi, kteří se ke zkoušce i dostavili. Na zkoušce v první ceně obstáli 2 psi, 1 pes dokončil zkoušku ve druhé ceně a jeden pes neobstál.

Vítězem skupiny ohařů se s 300 body stala fena NDO Bessi z Bílkova vedená Romanem Fučíkem, na druhém místě se s 294 body umístil pes DO Janko z Budišovské doliny vedený Janem Poláškem, třetí místo patřilo feně ČF Bella od Jevišovské říčky s 293 body vedená Miroslavem Urbánkem. Následovali KO Iva ze Slavonic vedená Ing. Ladislavem Fantou I. cena -293 bodů, EB Connie z Lukovečka vedená Janou Kokrhounovou I. cena – 288 bodů, RWS Boddy Blahud vedený Jakubem Tomkem I. cena – 285 bodů, NDO Engie od Spojených vod vedená Jaroslavem Novákem I. cena – 281 bodů, MOK Bax Bunny Ginger Angel vedený Martinou Klimešovou I. cena – 279 bodů, ČF Duna od Pálavských vršků vedená Ing. Janem Švančarem I. cena – 276 bodů, KO Fax od Milotických jezer vedený Marií Maškovou I. cena – 272 bodů, NDO Cid z Brumovic vedený Matějem Kružíkem I. cena – 245 bodů, MMO Kaylie z Bílé Telče vedená Zdeňkou Šturmanovou II. cena – 274 bodů, IS Olivie ze Šumavského kraje vedená Davidem Rachůnkem II. cena – 249 bodů a startovní pole u  ohařů uzavíral MMO Nero Laval Val vedený Jiřím Hofbauerem III. cena  -240 bodů.

Vítězem ostatních plemen se s 224 body stala fena GR Enny Diamond in the heart vedená Marcelou Zemánkovou, na druhém místě se umístila fena LR Koffee Dominus Moravia s 210 body vedená Alešem Katolickým a třetí místo obsadil s 208 body pes NK Art z Rohatska vedený Jaroslavem Nevrklou.

Děkuji pořádajícímu mysliveckému spolku za zapůjčení honitby, ve které se zkoušky konaly a dále všem vůdcům za účast, protože bez účasti by nebylo, pro koho tyto akce uspořádat. Jsem také ráda za sportovní přístup všech a všem do následující sezóny přeji dobrý vítr a hodně zkouškového štěstí.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč