Podzimní zkoušky – Jemnice – 30.4.2022

zveřejněno v kynologie

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky ohařů 30.4.2022 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice

Pořádáním Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice pod taktovkou skvělého organizátora, kynologa a myslivce v jedné osobě pana Antonína Pokorného.

Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín Pokorný, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a bohatou koronu diváků, kteří se přišli podívat nebo fandit svým kamarádům a známým. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Jan Škoda, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích, který tvořili: Mgr. Eva Illová, Pavel Pokovai, Libor Kazda a David Zeibert pro ohaře, rozhodčí pro ostatní plemena MUDr. Kateřina Vrzalová a Miroslav Vybošťok.

Sobotní počasí bylo pro výkony psů příznivé. Práce se odehrávaly v jarních porostech obilovin v okolí Jemnice. Vybrané lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Hojná přítomnost divoké populace zvěře, některým vůdcům vlila do žil adrenalin, stejně jako jejich čtyřnohým kamarádům, ale v konečném důsledku se to nějak výrazně neodrazilo na výsledku. Některým vůdcům a jejich čtyřnohým společníkům se některá disciplína nezdařila zcela podle jejich představ, ale to ke zkouškám prostě patří a často souvisí s tím, že se jedná o situace, které nelze při výcviku nenacvičit.

Ve skupině ohařů bylo přihlášeno 12 ohařů, ke zkoušce se jich dostavilo 11, když se jeden omluvil ze zdravotních důvodů. Na zkoušce v první ceně obstálo šest ohařů, jeden ohař ve druhé ceně a jeden ohař ve třetí ceně, jeden vůdce odstoupil pro indispozici psa a dva ohaři neobstáli. Ostatních plemen bylo přihlášeno 6 psů, ke zkoušce se dostavilo 6. Na zkoušce v první ceně obstáli čtyři psy a dva neobstáli.

Vítězem skupiny ohařů se stal pes MOK Hector Bertoni Prague vedený Davidem Tomášem s 300 body, na druhém místě se umístil pes MOK Eiden od Podhorského potoka vedený Jurajem Ďurovičem s 297 body, třetí místo patřilo psovi POI Ejko od Zeleného stolu vedený Vladimírem Semerádem s 296 body.

Vítězem ostatních plemen se stal pes NK Argo z Majetína vedený Evou Ellingerovou s 224 body, na druhém místě se umístnila fena LR Dina ze Sázavy vedenou Štěpánem Lukešem s 212 body a třetí místo obsadil pes NK Bred z Ocmanických strání vedený Milanem Kopuletým s 200 body.

Děkuji pořádajícímu mysliveckému spolku za zapůjčení honitby, ve které se zkoušky konaly a dále všem vůdcům za účast, protože bez účasti by nebylo, pro koho tyto akce uspořádat. Jsem také ráda za sportovní přístup všech a všem do následující sezóny přeji dobrý vítr a hodně zkouškového štěstí.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč