Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen – Vrbova bažantnice-Jemnice 2018-05-12

zveřejněno v kynologie

Dne 12. května 2018 proběhly ve Vrbově bažantnici-Jemnice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Zkoušky byly po organizační stránce velmi dobře připraveny za což patří velký dík panu Antonínu Pokornému a všem jeho kolegům.

Výsledková listina PZ ohařů

Výsledková listina PZ ostatních plemen