Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plen – Šebkovice 2019-08-24

zveřejněno v kynologie

Dne 24. srpna 2019 proběhly v honitbě MS Šebkovice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen.

Výsledková listina ohaři

Výsledková listina ostatní plemena

Byli výborní …!

Všichni – psi, jejich vůdci, ale především organizátoři, členové MS Šebkovice a samozřejmě rozhodčí.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen pořádal MS Šebkovice v sobotu 24. 8. 2019. Pokyn k nástupu na zahájení zkoušek dali trubači tradiční znělkou prof. Antonína Dyka „Vítání“. Slovem pozdravil přítomné Mgr. Oldřich Blecha, vrchní rozhodčí a představil ředitele PZ  pana Ladislava Chloupka, předsedu MS Šebkovice. Ten představil nejprve MS Šebkovice a upřesnil polohu lokalit pro výkon zkoušek.

Ke zkouškám bylo předvedeno 10 ohařů a 2 psi z kategorie ostatních plemen. Rozhodčí  byli s výkony psů velmi spokojeni, žádný pes nebyl hodnocen hůře než I. cenou. Nejvíce bodů získala Copa z Milhostovských polí, fena, SHO, vůdce Pavel Šimek.  Dále v pořadí následovali psi:  Conny z Mikulovického kopce, fena, NDO, vůdce Pavel Piňos. DiS.   a třetí  Pegy z Řeznovského hájku, fena, KO, vůdce Josef Smutný.

Při závěrečném hodnocení průběhu PZ vrchní rozhodčí konstatoval, že zkoušky byly vzorně připraveny  jak ze strany OMS Třebíč, tak ze strany MS Šebkovice. Počasí bylo teplé, na zkoušky méně vhodné, psi byli připraveni nadprůměrně a MS Šebkovice vybral vhodné lokality pro výkon zkoušek. Poslední slovo k účastníkům měl ředitel PZ – předseda MS Šebkovice.  Poděkoval vrchnímu rozhodčímu a rozhodčím za bezproblémový průběh zkoušek. Neopomenul rovněž nezmínit se o členech MS Šebkovice, kteří se podíleli na organizaci a především ocenil  dobrou přípravu zázemí pro účastníky, včetně chutného pohoštění.

Text: PhDr. Marie Nováková, trubačka, členka KPK OMS Třebíč

Foto:  Bc. Lenka Suchá