Podzimní zkoušky – Třebelovice – 23.8.2021

zveřejněno v kynologie

Pod hlavičkou ČMMJ a OMS Třebíč se dne 23.8.2021 uskutečnily kombinované podzimní zkoušky. Poskytnutním terénů i mysliveckou chatu zajistili členové MS Třebelovice.

Příležitost složit PZ a získat před nadcházející honební sezonou loveckou upotřebitelnost mohli tedy jak ohaři, tak ostatní plemena. Ohařů se přihlásilo celkem 11. V ostatních plemenech, co se různorodosti týká, bylo zastoupení pestré, ačkoli přihlášených účastníků bylo v počtu čtyři.

Zahájení akce probíhalo u myslivecké chtay MS Třebelovice, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a dva senáty rozhodčích. Trubač, pan Vlastimil Oubrychta, zahájil zkoušky znělkou „Vítání“, což dodalo této akci ten správný nádech.  Ředitel zkoušek, pan Jiří Jurka, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a na dané podmínky i přítomné diváky, kteří se přišli podívat na výkony psů.

Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Mgr. Oldřich Blecha, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích pro ohaře, který tvořili: Mgr. Eva Illová, David Zeibert, Karel Benáček a Václav Martének. Ostatní plemena posuzovali pánové Karel Jeserovský a Karel Mařík.

Již zmíněné terény se nacházely v blízkosti myslivecké chaty, kde bylo i zázemí pro administrativní pozadí zkoušek, tak občerstvení a pohoštění pro návštěvníky akce. Ostatní plemena vzhledem k počtu vytvořili tedy pouze jednu skupinu a v těsné blízkosti chaty zahájili disciplíny. Vůdci ohařů se rozlosovali do dvou skupin a se svými jedinci se rozjeli vlastními vozy na nedaleké polní prostory.

Počasí přálo vůdcům, bylo nakloněno ještě více do letních teplot než idylických podzimních, přesto psi pracovali v nejvyšším pracovním nasazení. V průběhu akce se vůdci o pejsky starali s nejlepší péči. Stejně jako pořádající členové spolku zajistili občerstvení vůdců svačinou v průběhu zkoušek. Honitba byla zazvěřená a psi měli možnost reagovat na její výskyt.

Těm vůdcům a pejskům, kteří úspěšně dokončili tyto PZ, pořadatelé i díky sponzorům, přichystali odměny. Sponzorství zajistil partner a dodavatel krmiv Calibra. Poháry obdrželi první tři nejlepší z obou skupin, ohařů i ostatních plemen.

Vítězem u skupiny ohařů se stala pes MMO Bert z Malechovských polí vedený Jarmilou Keilovou, druhé místo obsadil pes NKO Bastien z Mešínské hájovny vedený Jaromírem Filipkým a tře místo patřilo feně IS Afra z Římovské stráně vedenou Josefem Kačenkou.

První místo u ostatních plemen obsadila fena NK Ara od Klapovského potoka vedená Lubošem Chmelíčkem, druhé místo obsadil pes BRT Ogar z Ostašova vedený Václavem Novákem a zřetí místo obsadila fena NK Clea Navero vedená Petrem Novákem.

Zkoušky se v lokalitě MS Třebelovice konají každoročně a OMS Třebíč je za takového schopného spolupořadatele velmi vděčná a práce všech členů spolku si nesmírně váží. Děkujeme

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč