Podzimní zkoušky – Třebelovice – 5.9.2020

zveřejněno v kynologie

Podzimní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání, dohledávání a přinášení drobné zvěře. Zkouší se zde přirozený způsob lovu na drobnou zvěř.

Zahájení akce probíhalo na myslivecké chtě Mysliveckého spolku Třebelovice. Ředitel zkoušek a hospodář MS v jedné osobě, pan Jiří Jurka, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a bohatou koronu diváků, kteří bezesporu patří k této akci. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Mgr. Oldřich Blecha, přivítal všechny účastníky a přestavil sbor rozhodčích pro ohaře ve složení: Libor Kazda, Pavel Pokovai, Václav Martének a david Zeibert a rozhodčí pro ostatní plemena ve složení: Josef Machát a Miroslav Vybošťok.

Sobotní teplé počasí s mírným větrem přihlášené vůdce a jejich svěřence neodradilo a s plným nasazením se pustili do práce. Vybrané lokality pro práci ohařů i ostatních plemen plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Výborně zazvěřená honitba přidělala některým vůdcům vrásky a druhým zas udělala radost, že jejich čtyřnohý kamarád předvedl to, pro co byl vyšlechtěn, chuťovou práci.

Přihlášeno bylo osm ohařů a pět zástupců ostatních plemen. Zkoušky dokončilo šest ohařů, z toho v první ceně pět ohařů a jeden ve třetí ceně, dva ohaři neobstáli. Z ostatních plemen obstáli čtyři, z toho tři v první ceně a jeden v druhé ceně a jeden neobstál.  

Vítězem ohařů se stala fena KO Flora z Lukovských lánů vedená Karlem Benáčkem, na druhém místě se umístil pes NDO Ador ze Suchánkova dvora vedený Milanem Chmelíčkem, třetí místo patřilo feně NDO Cita od Sv. Lamberta vedenou Jaromírem Benešem.

Vítězem ostatních plemen se stal pes FCR Alféd z Panisádku vedený Pavlem Slavíkem, na druhém místě se umístil pes WT Zak z Ostašova vedený Josefem Smutným, třetí místo patřilo feně NK Cara od Náplavky vedená Igorem Čechem.

V rámci závěrečného vyhodnocení akce si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost od firmy NOVIKO s.r.o. – krmivo Calibra, upomínkové předměty od MS Třebelovice a věcné dary.

V samotném závěru členové Mysliveckého spolku a panové Jiří Jurka a bývalý jednatel OMS Třebíč Ing. Antonín Měrka poděkovali vrchnímu rozhodčímu Mgr. Oldřichu Blechovi za přípravu a realizaci loňského Memoriálu Karla Podhajského, věnovali mu památeční plaketu a věcný dar, aby mu připomínali, že si jeho práce velice váží.

Děkuji pořádajícímu mysliveckému spolku za zapůjčení honitby skvěle zazvěřené honitby, ve které se zkoušky konaly a dále všem vůdcům za účast a jejich sportovní přístup. Byl to další krásný den zapsaný v pomyslné kronice třebíčských kynologů.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč