Přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

zveřejněno v myslivost

Předposlední dubnový víkend se myslivci nejen z Náměšťska ale i širšího okolí vyrazili podívat na chovatelskou přehlídku trofejí, která byla opět připravena v obřadní síni st. zámku v Náměšti nad Oslavou. Přehlídku připravil MěÚ v Náměšti ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s. p. Na přípravě přehlídky se mimo zaměstnanců městského úřadu, odboru životního prostředí a živnostenského, podíleli i myslivci z jednotlivých mysliveckých spolků, účastníci kurzu myslivosti při OMS Třebíč, zaměstnanci státního zámku a finančně přispěly Lesy České republiky, s. p.

Přehlídka byla slavnostně zahájena fanfárami Babylonských trubačů v sobotu 20. 4. 2019 na nádvoří zámku. Úvodní slova pronesl Ing. Tomáš Sedláček, vedoucí odboru životního prostředí a živnostenského, který také seznámil asi 130 zájemců s programem celého víkendu.

Na přehlídku trofejí bylo v letošním roce předloženo celkem 200 trofejí srnčí zvěře, dvanáct trofejí zvěře jelení, 30 ks zvěře daňčí, dvoje zbraně z kňoura a dvě lebky lišek. Bodových hodnot pro obdržení medaile dosáhly dvě trofeje daňka (nejsilnější 182,54 bodů CIC), dvě trofeje srnce obecného (nejsilnější 121,85 bodů CIC), tři trofeje jelena evropského (nejsilnější 207,88 bodů CIC) a obě lebky lišek.

MěÚ Náměšť nad Oslavou zpracoval k přehlídce katalog, v němž byl zhodnocen chov a lov zvěře v hospodářském roce 2018.

K přehlídce byl připraven bohatý doprovodný program. Součástí přehlídky byly výstava o myslivosti prezentovaná na deseti panelech, výstava o včelařství na Náměšťsku, výstava modelů mysliveckých zařízení, výstava preparátů zvěře a obrázky dětí z mateřských a základních škol zaslané do okresní soutěže „Mé toulky za zvěří“ pořádané Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči.

Na nádvoří byli přítomni sokolníci s loveckými dravci, výrem a krkavcem, kteří poutali také velkou pozornost. Většina děti využila možnost střelby z luku a kuše v zámeckém parku. Ukázku skladeb lovecké hudby předvedli tamtéž Babylonští trubači. Nechyběla ani laserová střelnice, kterou rádi vyzkoušeli i dospělí a videoprojekce filmů z cyklu Tisíc let České myslivosti.

V neděli byl ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p. uspořádán výlet do Obory Kralice. Tato akce se každý rok těší velkému zájmu. V letošním roce se jí zúčastnilo kolem 140 lidí a počasí jim přálo. Procházka trvala 2,5 hod, návštěvnici se dozvěděli o historii výskytu a chovu daňčí zvěře na Náměšťsku, o historii obory, chovu zvěře, lesnickém hospodaření v oboře a významných stavbách sloužících myslivosti, které byly v oboře postaveny. Viděli několik desítek ks zvěře a prohlédli si lovecký zámeček zvaný Lusthaus, kde byly k vidění mj. shozy jelení zvěře z letošního roku.

Po víkendu ještě přehlídku navštívilo několik tříd místních mateřských a základních škol. Dětem byl podán odborný výklad o myslivosti, činnosti myslivců v naší krajině a vystavených trofejích.