Schůze kynologické komise a rozhodčích okresu Třebíč

zveřejněno v kynologie

Dne 1. 4. 2016 se v krásném prostředí myslivecké chaty v Třebelovicích uskutečnila první letošní schůze kynologické komise.

Po zahájení, které provedl předseda komise pan Zdenek Veleba, proběhlo školení rozhodčích z výkonu loveckých psů okresu Třebíč. Všichni přítomní byli seznámeni se změnami zkušebního řádu a byly probrány jeho problémové části.

Komise se dále zabývala přípravou jarního svodu a následujících zkoušek loveckých psů.

Na závěr všichni popřáli k životnímu jubileu dlouholetému členovi kynologické komise panu Janu Jurkovi. V příjemné atmosféře pokračovala debata do večerních hodin.