Soutěž psů „O pohár předsedy OMS Třebíč“ – 13. a 14. 08. 2016 Litohoř

zveřejněno v kynologie

Víkend 13. a 14. srpna byl očekávaný a pilně připravovaný mnoha kynology nejen z našeho okresu, ale i ze širokého okolí. Byly naplánované podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen a zkoušky z vodní práce. Společně byly tyto dvoje zkoušky vyhlášené jako soutěž „O pohár předsedy OMS Třebíč“. Zájemců o tuto akci bylo víc než dost, zejména na zkouškách z vodní práce nemohli startovat všichni přihlášení, neboť byla naplněna kapacita 24 psů.

Členové MS Litohoř, v jejichž honitbě se akce uskutečnila, pečlivě připravili zázemí – na myslivecké chatě bylo pro všechny zúčastněné a velkou koronu z řad příznivců kynologie tradiční myslivecké občerstvení – guláš i pečené maso z divočáka. Také do terénu přivezli soutěžícím svačinku, aby vůdci ani rozhodčí nestrádali žízní či hladem. Pro jednotlivé disciplíny místní myslivci vybrali části honitby, které byly vhodné a dobře zazvěřené. Pouze bahno na kraji rybníka, kde psi předváděli ochotu k práci v hluboké vodě, bylo pro některé psy obtížné a  neschůdné. Ale ani při lovu vodního ptactva si terén nikdo nevybírá a psi musí překonat často i obtížnější překážky. Proto je dobré, že jsou po vykonání zkoušek na vše připraveni. Všem aktivním členům MS Litohoř kynologická komise za jejich vzornou práci a propůjčení honitby děkuje.

Že jsou litohořští myslivci činorodí a aktivní dokázali i v doprovodných akcích. Hospodář MS vyhlásil soutěž „O nejrychlejšího psa“. Jednalo se o nejrychlejší aport z vody. Této atraktivní soutěže se zúčastnilo 26 pejsků a všichni přítomní pejsky povzbuzovali a těm, kteří se dostali do finále, vášnivě fandili. Vítězkou této soutěže se stala již devítiletá fenka NKO Ina od Nezdického potoka se svým vůdcem Michalem Smetanou.

Další soutěž byla věnována dětem. Vzhledem k tomu, že celý víkend byl především o loveckých psech, byla na ně zaměřena i dětská soutěž. Děti dostaly za úkol namalovat loveckého psa. Během obou dnů byla stěna myslivecké chaty postupně vyzdobena 19 dětskými obrázky. Všechny byly krásné a rozhodnout o nejhezčím  bylo těžké. V neděli odpoledne byly všechny děti, které se zúčastnily soutěže odměněny, dostaly diplom a drobnou cenu, kterou jim předal předseda OMS Vladimír Homolka a předseda myslivecké komise Jiří Jurka.

V době, kdy rozhodčí vyplňovali soudcovské tabulky a počítali výsledky, místní myslivci uspořádali pro všechny přítomné tombolu. Téměř všichni si zakoupili lístky, sledovali losování a radovali se z cen, které mnohdy byly velkým překvapením (víno, knihy, ponožky, trička …). Díky za dobrý nápad.

Při závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků soutěže „O pohár předsedy OMS Třebíč“ byl opět přítomen Vladimír Homolka a do rukou vítězky Marcely Velebové předal krásný pohár. Tato vůdkyně byla na prvním místě v sobotu při podzimních zkouškách i v neděli při zkouškách z vodní práce. K vítězství se dopracovala dobrou prací své fenky německého křepeláka Ambrou Axally, která se v září zúčastní i vrcholové akce slídičů „Memoriálu Mileny Štěrbové“. Držme jí palce, ať předvede vše tak, jak nejlépe umí.

Závěrem ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání této krásné akce a těšíme se na shledanou na dalších kynologických setkáních. Všem majitelům loveckých psů přejeme úspěchy při dalším výcviku a spoustu loveckých zážitků.

Kynologická komise při OMS Třebíč

Ke stažení: