Úspěšné barvářské zkoušky honičů v Nových Syrovicích

zveřejněno v kynologie

Byl překrásný sluneční den, 8.listopadu 2015. Do myslivny v Nových Syrovicích na okrese Třebíč se od brzkých ranních hodin sjížděli myslivci se svými čtyřnohými pomocníky, loveckými psy. Důvodem pro tento sjezd myslivců se psy, nebyl tentokrát hon ani naháňka, ale barvářské zkoušky honičů, které v této honitbě pořádal OMS Třebíč. Přihlášeno bylo 12 psů a všech 12 se dostavilo v určenou hodinu. Zkoušek se zúčastnili psi těchto plemen:

4 jezevčíci /3 drsnosrstí a 1 hladkosrstý/, 2 němečtí křepeláci, 1 bavorský barvář, 3 slovenští kopovi, 1 welschspaniel, 1 welschspringelspaniel.

Výkon psů posuzovali zkušení rozhodčí a velmi zkušení kynologové, pánové Josef Machát, Jiří Šula, Josef Tomek a Karel Limberk. Jako čekatelé byli nominováni Zdeněk Veleba /zkušený chovatel a cvičitel psů, v současné době kynolog.referent OMS Třebíč/, Jan Škoda a MUDr.František Nahodil.

Zkoušky zahájil krátkým projevem vrchní rozhodčí Ing.Ivo Klouda. Ve svém projevu
zdůraznil poslání myslivecké kynologie jako důležitého nositele a pokračovatele
mysliveckých tradic, které mimochodem byly zařazeny do nehmotného kulturního
dědictví UNESCO.

Všechny zvyky a tradice byly při těchto zkouškách dodržovány – lovečtí trubači s Dykovými signály, předávání úlomků při dohledání uloveného kusu černé zvěře, s patřičným přáním „lovu zdar“ a upozorněním, jak s předaným úlomkem zacházet. Velmi potěšitelná byla skutečnost, že z 12 přihlášených psů se umístilo 10 psů v 1.ceně, 1 ve 2.ceně /s vysokým počtem bodů 156/, 1 pes neobstál /nevydržel odložení, bylo mu asi smutno po pánovi, který ho takto odložil v lese a sám si šel lovit/. No, je to jenom pes, živý tvor, se všemi emocemi co k tomu patří.

Vítězem zkoušek se stala fenka německého křepeláka Ambra Axalli, s 284 body, vedená Marcelou Velebovou. Tato vůdkyně potvrzuje jedno pravidlo „jablko nepadá daleko od stromu“. Druhé místo obsadil opět německý křepelák Holly Any-Bon, vedený Jaroslavem Maříkem, stejným ziskem bodů 284. Třetí místo rovněž s počtem bodů 284 získal bavorský barvář Andy z Jalovcového lesa, vedený Janou Velebovou. Ani jezevčíci nezklamali, všichni zúčastnění se umístili v 1.ceně.

Co dodat na závěr? Zkoušky byly velmi úspěšné, zejména výbornými výkony psů, ale také dokonalou organizací, perfektně připravenými stopními drahami, občerstvením i celkovým přístupem pořadatelů a hostitelů MS Nové Syrovice, vystupováním vůdců a celkovou přátelskou atmosférou. Lze si jenom přát, aby obdobné zkoušky pokračovaly i u jiných OMS, se stejně hojnu účastí a připraveností loveckých psů a jejich vůdců. Přeji všem mysliveckým kynologům lovu a především lovecké kynologii „Zdar“.

text Ing.Ivo Klouda, foto Natálie Velebová