Všestranné zkoušky ohařů „O pohár hejtmana Kraje Vysočina“ – 16.-17.9.2023

zveřejněno v kynologie

Ve dnech 16. – 17. září.  proběhl XVII. ročník všestranných zkoušek ohařů „O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina“. Organizaci akce, která se každý rok koná v jiném okrese kraje, se tentokrát zhostil OMS Třebíč. Slavnostní zahájení se uskutečnilo na nádvoří státního zámku v Náměšti nad Oslavou. Vůdce a koronu přivítal předseda OMS Třebíč, Ing. František Kazda, dále je pozdravil radní Kraje Vysočina Ing. Pavel Hájek a také starosta Náměště nad Oslavou Ing. Jan Kotačka. Poděkovali myslivcům za jejich práci v honitbách a popřáli účastníkům i organizátorům hodně zdaru a úspěšné dokončení zkoušek. Vrchní rozhodčí, pan Martin Petr seznámil vůdce se sborem rozhodčích a organizačními záležitostmi a popřál startujícím zejména dobrý vítr. Celý zahajovací ceremoniál doprovodili fanfárami Babylonští trubači.

            Účastníci se poté rozjeli do center jednotlivých prací. Disciplíny pro polní a vodní práce byly připraveny v honitbách Okarec a Zahrádka, disciplíny pro lesní práce byly připraveny v okolí rozhledny Babylon, v honitbách MS Mohelno a honitbě lesní správy Náměšť nad Oslavou.

            Zkoušek se zúčastnilo dvacet ohařů, přičemž vůdci přijeli z různých koutů nejen Kraje Vysočina, ale celé České republiky, a dokonce i ze Slovenska. Výcvik všestranného ohaře trvá průměrně 3 roky a pes musí zvládnout práci na poli, v lese a ve vodě. Musí pří této náročné soutěži vyhledat živou zvěř, tuto vystavit, střelenou přinést, případně dohledat. Dosledovat na pobarvené stopě střelenou zvěř spárkatou na vzdálenost 500 kroků a svému vůdci ji ukázat. Pracuje se s divokou kachnou, bažantem, zajícem a nejobtížnější prací je přinášení lišky. Tento výcvik je v současnosti velmi obtížný pro nedostatek drobné zvěře v honitbách, stavy bažantů a zajíců stále klesají. Navíc je časově velmi náročný, a proto myslivců, kteří jsou schopni loveckého psa vycvičit a úspěšně předvést na zkouškách, spíše ubývá. I přes tyto současné problémy je stále dost těch, kteří mají zájem se výcviku psů věnovat a v řadách vůdců je nemálo žen. Navíc lovecký pes je nezbytný pro mysliveckou činnost v honitbách, je nepochybné, že se bez něj myslivci v honitbách neobejdou. Pravdivé je určitě rčení, že „Myslivec bez psa je poloviční myslivec“.

           O náročnosti všestranných zkoušek hovoří i počet psů, kteří je úspěšně dokončili. Tentokrát jich bylo devět, ostatní neobstáli z důvodu nesplnění některé z disciplín. Po splnění všech disciplín, v neděli odpoledne, proběhlo vyhodnocení zkoušek a rozdělení cen v areálu kulturního domu v Okarci. Vítězem všestranných zkoušek se stal Ing. Miroslav Souček s fenou pointera Carmen ze Štípek, který předvedl vyrovnaný výkon na všech pracovištích, obdržel I. cenu s 481 body a  čekatelství šampionátu práce ČR CACT. Na druhém místě se umístil Jan Peša s fenou německého krátkosrstého ohaře Fabi z Lomnických strání v I. ceně s 475 body a čekatelství šampionátu práce ČR CACT. Třetí místo obsadil Ing. Petr Chaloupka se psem německého krátkosrstého ohaře Urro Hastrmánek v I. ceně s 474 body a čekatelství šampionátu práce ČR Res. CACT. Byli také zvlášť oceněni psi, kteří předvedli nejlepší práci na vodě, v lese a na poli. Ocenění od rozhodčích za nejlepší práce na poli si odnesla Carmen ze Štípek s vůdcem Ing. Miroslavem Součkem. Nejlepší práce na vodě předvedl Urro Hastrmánek s vůdcem Ing. Petrem Chaloupkou. Nejlepší práci v lese rozhodčí udělili feně Českého fouska Brie z Nezabylické hájenky, kterou vedla Ing. Drahomíra Matějáková. 

Na závěr zkoušek se ujali slova František Kazda, předseda OMS a vrchní rozhodčí pan Martin Petr, kteří poděkovali OMS Třebíč, Městu Náměšť nad Oslavou, Lesům České republiky, s.p. a Kraji Vysočina za podporu a přípravu akce, pořádajícím mysliveckým spolkům za skvělou přípravu jednotlivých pracovišť pro disciplíny i zázemí zkoušek a rozhodčím za korektní posuzování a bezproblémový průběh zkoušek. Poděkování věnovali i dalším partnerům, díky nimž si vůdci odvezli i ceny a odměny. Celý víkend byl zakončen provoláním „Lovecké kynologii zdar!“ a fanfárami Babylonských trubačů.