Zkoušky norování – Mohelno – 3.6.2023

zveřejněno v kynologie

Zkoušky norování 3. 6. 2023 MS Mohelno

První červnová sobota již tradičně patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se konaly zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek pan Miloš Husák přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Josef Machát, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích. Ten tvořili: Miloš Nováček a Jiří Macek.

Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a je nezbytná ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském. Současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Pořádající Myslivecký spolek Mohelno připravil pro vůdce i příznivce norníků výborné pohoštění a přátelskou atmosféru, která panovala po celý den.

Na zkoušky bylo přihlášeno 14 psů, tři psi neuspěli a 11 psů při zkoušce obstálo.

Vítězem zkoušek se stala fena jezevčíka standardního drsnosrstého Casey od Písecké cesty vedená Patrikem Divišem. Na druhém místě se umístil pes jezevčíka králičího hladkosrstého Albert z Velenovského boru vedený Dagmar Kratochvílovou a třetí místo obsadila fena welsh teriéra Arexa z Malé Hranické vedená Josefem Smutným. Všichni získali plný počet bodů a rozhodovala tedy rychlost. Další v pořadí J Amálka Pánovské zahrady vedená Mojmírem Balvínem – 84 bodů, JGT Noris z Březiňáku vedená Petrem Novákem – 84 bodů, J Gessy z Keřkovských hatí vedená Ondřejem Chadimem, BRT Coco z Pírkovy lovecké krve vedená Lubomírem Jahodou – 84 bodů, WT Iris od Sekyrky vedený Josefem Dokulilem – 84 bodů, JTK Antonio Venatio Fortuna vedený Janou Šlechtovou – 81 bodů, FXH Bugy Udatné srdce vedená Martinem Ležákem – 64 bodů a startovní pole uzavírá PRT Arri od Wilsonky vedená Ondřejem Hermanem – 62 bodů. K výsledku všem srdečně blahopřeji.

MS Mohelno patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu a s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč