Zkoušky norování – Mohelno – 4.6.2022

zveřejněno v kynologie

Zkoušky norování 4. 6. 2022 MS Mohelno

První červnová sobota již tradičně patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se konaly Zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Josef Machát, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích. Ten tvořili: Miloš Nováček a Jiří Macek.

Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a nutná ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském a současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Pořádající Myslivecký spolek Mohelno připravil pro vůdce i příznivce norníků výborné pohoštění a přátelskou atmosféru, která panovala po celý den. Předseda MS Mohelno, pan Josef Holas věnoval vítězi vlastnoručně vyrytý dřevěný obraz norníka při práci.

Na zkoušky bylo přihlášeno 14 psů, jeden pes odstoupil a 13 psů při zkoušce obstálo.

Vítězem zkoušek se stala fena jezevčíka standardního hladkosrstého Natty z Knollovy školy vedená Kateřinou Ležákovou. Na druhém místě se umístil pes borderteriéta Joryk od Bojtárov vedený Josefem Smutným a třetí místo obsadila fena Foxteriéra drsnosrstého vedená Pavlem Švandou. Všichni získali plný počet bodů a rozhodovala rychlost. K výsledku všem srdečně blahopřeji.

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra).

MS Mohelno patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu, s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků.

Mgr. Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč