Zkoušky norování – Nové Syrovice – 3.10.2020

zveřejněno v kynologie

Každoročně se v Mysliveckém spolku Bučina Nové Syrovice konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu střelnice a umělé nory pořádajícího MS. Starosta obce Nové Syrovice, pan Oldřich Svoboda, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Josef Machát, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích. Ten tvořili: Miloš Nováček a Jan Škoda.

Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a nutná ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském a současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Na zkoušky bylo přihlášeno třináct psů, všichni psi na této zkoušce obstáli.

Vítězem zkoušek se stala fena německého teriéra Dona ze Skejkorců vedená Antonínem Manem, na druhém místě se umístila fena jezevčíka standardního drsnosrstého vedená Monikou Větrovskou a třetí místo obsadila fena hladkosrstého foxteriéra Bluesberry z Grasselova vedená Michalem Šenkyplem. Všichni získali plný počet bodů. K výsledku všem srdečně blahopřeji.

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra), a poháry OMSu Třebíč.

MS Bučina Nové Syrovice patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu, s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků, se skvělým zázemím a výborným občerstvením.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč