Zkoušky vloh – Slavice – 20.6.2020

zveřejněno v kynologie

Zkoušky vloh, původně naplánované na konec dubna, jsme z důvodu vládních opatření přesunuli na druhou polovinu června.

Sobotní ráno s proměnlivými srážkami neodradilo k nástupu 36 startujících na zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Příjezd účastníků a vlídné přijetí členy Mysliveckého spolku Slavice dalo signál, že se tato kynologická akce, i přes nepřízeň počasí, vydaří.

Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a dva senáty rozhodčích. Trubač, pan Vlastimil Oubrychta, zahájil zkoušky znělkou „Vítání“, což dodalo této akci ten správný nádech.  Ředitel zkoušek, pan Jiří Jurka, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a bohatou koronu diváků, kteří se přišli podívat na výkony psů. Dobrý vítr a zkouškové štěstí popřál všem vůdcům i předseda Mysliveckého spolku Slavice pan Pavel Stuhlík. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí pro ostatní plemena Mgr. Oldřich Blecha, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích, který tvořili: Petr Pelech, Jan Škoda, Josef Machát, Yvetta Holíková, Jan Šlachta, Jaroslav Skála a čekatel Jiří Macek. Druhá část zahájení patřila ohařům. Slova se ujal vrchní rozhodčí pro ohaře pan Josef Vrbka a představil jednotlivé rozhodčí, kterými byli Václav Martének, David Zeibert, Miloš Knotek, Jaromír Šmídek, Robert Nerád, Libor Kazda a čekatelé Ing. Tomáš Pelán a František Černý.

Na zkoušky se přihlásilo a v sobotu nastoupilo 19 ohařů a 17 zástupců ostatních plemen. Během sobotního dopoledne se střídalo počasí jak na houpačce, chvílemi se střídal mírný déšť a větrno. Porosty polních kultur byly po deštivém období promáčené, což práci psům neulehčovalo. I když nám nebylo počasí příliš nakloněno, revíry byly skvěle zazvěřené jak srstnatou, tak pernatou zvěří, což se projevilo i na výsledku zkoušek. Všech 19 ohařů uspělo v I. ceně, ve skupině ostatních plemen 16 psů uspělo v I. ceně a jeden ve II. ceně, což je skvělá bilance sobotního dne.

Vítězem zkoušek vloh ohařů se stala fena NKO Any z Měřínských polí vedená Romanem Chmelíčkem s 228 body, na druhém místě se umístila fena IO Selvaggia di Val Ravagana vedená Ivetou Pražákovou s 226 body a třetí místo patřilo feně NDO Borka od Čapačky vedené Anetou Limburskou s 225 body.

Vítězem zkoušek vloh ostatních plemen se stala fena jezevčíka drsnosrstého Luna z Ledecké zahrady vedená Martinem Zadákem se 192 body, na druhém místě se umístil pes jezevčíka drsnosrstého Half od Stážné skály vedený Vladimírem Hladkým se 192 body a třetí místo obsadila fena welšspringlšpaněla Valie Seyles vedená Ivo Vaňkem se 188 body.

V samotném závěru členové Mysliveckého sdružení popřáli a věcným darem obdarovali bývalého jednatele Ing. Antonína Měrku při příležitosti jeho životního jubilea, který 8. dubna oslavil 55 let. Dalším jubilantem je dlouholetý kynolog, úspěšný chovatel, skvělý myslivec a kamarád, pan Josef Smutný, který dne 10. června oslavil 70 let. Oběma váženým pánům upřímně gratulujeme i my kynologové.

Poté se bývalý jednatel Ing. Antonín Měrka ujal slova a zavzpomínal na organizaci loňské vrcholné kynologické akce, Memoriál Karla Podhajského. To, že celá akce byla velice náročná, všichni víme. Po ukončení MKP dostal jednatel jednak do pracovního, ale i soukromého emailu, velké množství děkovných a pochvalných dopisů, které jej velice potěšily. Chválou lidé nešetřili především nad výběrem vhodné lokality pro lesní práce. Ing. Antonín Měrka také poděkoval bývalému revírníkovi Lesní správy Třebíč a trubači na MKP v jedné osobě, panu Vlastimilu Oubrychtovi za ochotu, pomoc, skvělý přístup a motivaci lidí kolem sebe. Poděkování sklidilo velký aplaus přítomných. Děkujeme.

Dovolte mi poděkovat pořádajícímu mysliveckému spolku za zapůjčení skvěle zazvěřené honitby, ve které se zkoušky konaly a výbornou kuchyni. Dále děkuji všem vůdcům za účast a pevně věřím, že se všichni i nadále budeme v hojném počtu potkávat na kynologických akcích.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč

Výsledková listina ZV Slavice – Ohaři
Výsledková listina ZV Slavice – Ostatní plemena