Lesní zkoušky – Mohelno – 20.7.2024

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen 20. 7. 2024 v MS Mohelno Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání (dovoluje-li to zákon) … Zobrazit více…

Lesní zkoušky ostatních plemen – Slavice – 16.6.2024

Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání, k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře. Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro všechny zúčastněné. Trubač, pan Vlastimil Oubrychta, zahájil zkoušky … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 15.6.2024

Slunečné a teplé sobotní ráno 15. června přivítalo dvanáct vůdců se svými svěřenci v krásném lesním prostředí nedaleko Hájenky u Hroznatína, kde má Myslivecký spolek Rudíkov mysliveckou chatu. Od brzkého rána, kdy byli všichni účastníci zkoušek ještě na cestě, členové … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 8.6.2024

Druhá červnová sobota patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se tak jako každý rok konaly zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Po uvítací znělce Trubačů z Bažantnice ředitel zkoušek pan Miloš Husák přivítal vůdce, sbor … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 6.5.2024

V neděli 5.5.2024 se konal v sídle OMS Třebíč jarní svod psů. Jarní svod by se dal považovat za jakýsi úvod do hodnocení exteriéru psa. Na psa nejsou kladeny takové nároky, jako na výstavě a nikdo neočekává ideální předvedení na výstavním vodítku … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 27.4.2024

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky 27. 4. 2024 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice Pořádání Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice. Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 20.4.2024

Předpověď počasí na sobotu 20.4.2024 nebyla vůbec přívětivá slibovala proměnlivé srážky a teplotu do 5 °C. Zemědělské družstvo Slavice poskytlo výborné zázemí pro vůdce, koronu, rozhodčí a příznivce lovecké kynologie. Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný … Zobrazit více…

Memoriál Josefa Venhody – Studenec, Třebenice – 21.-22.10.2023

Memoriál Josefa Venhody – Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen – 21.-22.10.2023 MS Studenec a MS Třebenice Všestranné zkoušky (VZ) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky honičů – Slavice – 14.10.2023

Barvářské zkoušky honičů 14.10.2023-MS Slavice Barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé.  V jedné skupině může být nejvýše 6 psů. Psi musí na zkouškách prokázat přiměřenou … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Bažantnice – 7.10.2023

Zkoušky norování 7.10.2023-MS Bažantnice Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a nutná ke splnění minimálních nároků ve … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Bažantnice – 7.10.2023

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen 7.10.2023 MS Bažantnice Podzimní sobotní ráno přivítalo 16 účastníků startujících na zkouškách vloh. Zahájení akce probíhalo v sídle OMS Třebíč na Bažantnici, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a dva senáty … Zobrazit více…

O pohár OMS Třebíč – Studenec – 19.-20.8.2023

Pohár OMS Třebíč – podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce pro ohaře a ostatní plemena 19. – 20.8.2023 Podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce kvalifikují psy jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Pořádání Poháru OMS Třebíč se ujal MS … Zobrazit více…

Lesní zkoušky – Rapotice – 22.7.2023

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen 22. 7. 2023 v MS Rapotice Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání (dovoluje-li to zákon) … Zobrazit více…

Lesní zkoušky – Slavice – 18.6.2023

Lesní zkoušky ostatních plemen 18. 6. 2023 v MS Slavice Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání, k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře. Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 17.6.2023

Barvářské zkoušky 17. 6. 2023 v MS Rudíkov Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 3.6.2023

Zkoušky norování 3. 6. 2023 MS Mohelno První červnová sobota již tradičně patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se konaly zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek pan Miloš Husák přivítal vůdce, sbor … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 7.5.2023

Jarní svod psů 7.5.2023 Třebíč-Bažantnice Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy. V letošním roce, kdy ČMMJ slaví sté výročí založení se při této příležitosti celý víkend nesl v duchu … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 29.4.2023

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky 29. 4. 2023 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice Pořádání Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice. Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 22.4.2023

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen 22. 4. 2023 ve Slavicích Start kynologické sezóny jsme započali v sobotu 22.4.2023v honitbě Mysliveckého spolku Slavice. Zemědělské družstvo Slavice poskytlo výborné zázemí pro vůdce, koronu, rozhodčí a příznivce lovecké kynologie. Zahájení akce probíhalo v areálu … Zobrazit více…

Všestranné zkoušky ohařů „O pohár hejtmana Kraje Vysočina“ – 16.-17.9.2023

Ve dnech 16. – 17. září.  proběhl XVII. ročník všestranných zkoušek ohařů „O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina“. Organizaci akce, která se každý rok koná v jiném okrese kraje, se tentokrát zhostil OMS Třebíč. Slavnostní zahájení se uskutečnilo na nádvoří státního … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 18.6.2022

Barvářské zkoušky 18.6.2022 v MS Rudíkov Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě na pobarvené … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 4.6.2022

Zkoušky norování 4. 6. 2022 MS Mohelno První červnová sobota již tradičně patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se konaly Zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, sbor … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 8.5.2022

Jarní svod psů 8.5.2022 Třebíč-Bažantnice Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy. Myšlenkou, která se zrodila v hlavách kynologů chovatelů a díky, které byly jarní svody zavedeny, spočívala ve … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 30.4.2022

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky ohařů 30.4.2022 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice Pořádáním Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice pod taktovkou skvělého organizátora, kynologa a myslivce v jedné osobě pana Antonína Pokorného. Zahájení … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 23.4.2022

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen 23. 4. 2022 ve Slavicích Předpověď počasí na sobotu 23.4.2022 slibovalo proměnlivé srážky a teplotu do 13 °C, na tento typ zkoušek výborné počasí. Zemědělské družstvo Slavice poskytlo výborné zázemí pro vůdce, koronu, rozhodčí … Zobrazit více…

Všestranné zkoušky (MJV) – Studenec – 23.-24.10.2021

Memoriál Josefa Venhody – Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen – 23.-24.10.2021 MS Studenec Všestranné zkoušky (VZ) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a dosled spárkaté zvěře, … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky honičů – Slavice, Výčapy – 16.10.2021

Barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé.  V jedné skupině může být nejvýše 6 psů. Psi musí na zkouškách prokázat přiměřenou ostrost na zvěř černou, což … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Bažantnice – 9.10.2021

Podzimní sobotní ráno přivítalo 23 účastníků startujících na zkouškách vloh. Zahájení akce probíhalo v sídle OMS Třebíč na Bažantnici, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a dva senáty rozhodčích. Trubači, pánové Radovan a Eduard Mitnerovi, zahájili zkoušky … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Bažantnice – 9.10.2021

V roce 2020 prošla umělá nora na Bažantnici rekonstrukcí, které se ujala KK, hnacím motorem a koordinátorem byl člen KK pan Petr Pelech. Proto jsme naplánovali na rok 2021 zkoušky norování. Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Třebelovice – 23.8.2021

Pod hlavičkou ČMMJ a OMS Třebíč se dne 23.8.2021 uskutečnily kombinované podzimní zkoušky. Poskytnutním terénů i mysliveckou chatu zajistili členové MS Třebelovice. Příležitost složit PZ a získat před nadcházející honební sezonou loveckou upotřebitelnost mohli tedy jak ohaři, tak ostatní plemena. … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 5.6.2021

Zkoušky norování 5. 6. 2021 MS Mohelno Každoročně se v Mysliveckém spolku Mohelno konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 29.5.2021

Zkoušky vloh 29.5.2021 MS Slavice Zkoušky vloh, původně naplánované na konec dubna, jsme z důvodu vládních opatření přesunuli na konec května, kdy ještě vyhovovaly krytiny pro daný typ zkoušky. Slunečné a větrné sobotní ráno přivítalo první skupinu ostatních plemen s … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 22.5.2021

Podzimní zkoušky 22.5.2021 MS Vrbova bažantnice Jemnice OMS Třebíč pomyslně odstartoval kynologickou sezónu v sobotu 22. 5 .2021 Podzimními zkouškami ohařů v Jemnici. Po uvolnění vládních nařízení to byla první společná akce kynologů a příznivců lovecké kynologie na okrese Třebíč. … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Nové Syrovice – 3.10.2020

Každoročně se v Mysliveckém spolku Bučina Nové Syrovice konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu střelnice a umělé nory pořádajícího MS. Starosta obce Nové Syrovice, pan Oldřich Svoboda, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Třebelovice – 5.9.2020

Podzimní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání, dohledávání a přinášení drobné zvěře. Zkouší se zde přirozený způsob lovu na drobnou zvěř. Zahájení akce probíhalo na myslivecké chtě Mysliveckého spolku Třebelovice. Ředitel zkoušek a hospodář MS v jedné osobě, pan … Zobrazit více…

Lesní zkoušky – Hrotovice – 1.8.2020

Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti. Královskou disciplínou … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 4.7.2020

Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy. Myšlenkou, která se zrodila v hlavách kynologů chovatelů a díky, které byly jarní svody zavedeny, spočívala ve snaze kontrolovat a ověřovat předávané … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 27.6.2020

Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě na pobarvené stopě, prověří kvalitu práce každého … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 20.6.2020

Zkoušky vloh, původně naplánované na konec dubna, jsme z důvodu vládních opatření přesunuli na druhou polovinu června. Sobotní ráno s proměnlivými srážkami neodradilo k nástupu 36 startujících na zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Příjezd účastníků a vlídné přijetí členy Mysliveckého spolku Slavice … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 6. 6. 2020

Každoročně se v Mysliveckém spolku Mohelno konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky ohařů – Jemnice – 23. 5. 2020

Výsledková listina OMS Třebíč pomyslně odstartoval kynologickou sezónu v sobotu 23. 5 .2020 Podzimními zkouškami ohařů v Jemnici. Po uvolnění vládních nařízení to byla první společná akce kynologů a příznivců lovecké kynologie na okrese Třebíč. Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve … Zobrazit více…

Všestranné zkoušky – Memoriál Josefa Venhody – Studenec 2019-10-19 a 20

Ve dnech 19. a 20. října 2019 proběhly ve spolupráci OMS Třebíč a MS Studenec všestranné zkoušky psů – Memoriál Josefa Venhody. Výsledková listina Výsledková listina se známkami

Barvářské zkoušky honičů – Nové Syrovice 2019-10-13

Dně 13. října 2019 proběhly v honitbě MS Nové Syrovice barvářské zkoušky honičů. Výsledková listina

Zkoušky norování – Nové Syrovice 2019-10-12

Dne 12. října 2019 proběhly na umělé noře MS Nové Syrovice zkoušky norování. Výsledková listina

Memoriál Karla Podhajského 2019

Ve dnech 4. až 6. října 2019 proběhl v Jaroměřicích nad Rokytnou 81. ročník Memoriálu Karla Podhajského. Výsledková listina

Podzimní zkoušky – Třebelovice 2019-09-14

Dne 14. září 2019 proběhly v honitbě MS Třebelovice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Výsledková listina – ohaři Výsledková listina – ostatní plemena

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen – Budišov 2019-09-07

Dne 7. září 2019 proběhly v hitbě MS Budišov lesní zkoušky loveckých psů. Výsledková listina ohaři Výsledková listina ostatní plemena

Zkoušky z vodní práce – Hrotovice 2019-08-31

Dne 31. srpna v honitbě MS Hrotovice proběhly zkoušky z vodní práce. Výsledková listina

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plen – Šebkovice 2019-08-24

Dne 24. srpna 2019 proběhly v honitbě MS Šebkovice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Výsledková listina ohaři Výsledková listina ostatní plemena Byli výborní …! Všichni – psi, jejich vůdci, ale především organizátoři, členové MS Šebkovice a samozřejmě rozhodčí. Podzimní … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Jindřichov 2019-06-29

Dne 29. června 2019 proběhly v honitbě Jindřichov barvářské zkoušky loveckých psů. Výsledková listina

Zkoušky norování – Mohelno 2019-06-08

Dne 8. června 2019 proběhly na umělé noře MS Mohelno zkoušky norování. Výsledková listina

Podzimní zkoušky a zkoušky vloh dne 11. a 18. 05. 2019

Dne 11. 05. 2019 proběhly v honitbě Vrbova Bažantnice podzimní zkoušky psů. Výsledková listina PZ – OH Výsledková listina PZ – OP Dále dne 18. 05. 2019 proběhly zkoušky vloh loveckých psů v honitbě Slavice. Výsledková listina ZV – OH … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Nové Syrovice 2018-10-27

Dne 27. října 2018 proběhly na umělé noře MS Nové Syrovice zkoušky. norování. Výsledková listina

Všestranné zkoušky – Memoriál Josefa Venhody – Studenec 2018-10-20 a 21

Ve dnech 20. – 21. 10. 2018 proběhl 23. ročník MJV v honitbě MS Studenec. Tato soutěž se koná jako vzpomínka na J. Venhodu, význačného kynologa Třebíčska a žáka prof. J. Svobody a R. Knolla, který rovněž byl kynologem z našeho … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky honičů – Nové Syrovice 2018-10-13

Dne 13. října 2018 proběhly v honitbě MS Nové syrovice barvářské zkoušky honičů. Výsledková listina

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen – Menhartice 06. 10. 2018

Výsledková listina ohaři Výsledkoválistina ostatní plemena

Úspěch na Memoriálu Karla Podhajského – 2018

Ve dnech 29. – 30. 9. 2018 se uskutečnil 80. ročník Memoriálu Karla Podhajského v Litomyšli. Z třebíčských kynologů se na něj nominoval pan Antonín Pokorný z Jemnice. Se svým německým krátkosrstým ohařem Bredem z Višňové dokončil Memoriál na devátém místě. O obtížnosti soutěže … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky v Hrotovicích _ 2018-09-02

Dne 2. září 2018 proběhly v honitbě MS Hrotovice barvářské zkoušky loveckých psů. Výsledková listina  

Lesní zkoušky loveckých psů v Hostákově _ 2018-09-01

Dne 1. září 2018 proběhly v honitbě Honebního společenstva Hostákov lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Výsledková listina LZ ohařů Výsledková listina LZ ostatních plemen

Podzimní zkoušky ohařů a ostaních plemen – Klučov 2018-08-18

Dne 18. srpna 2018 proběhly v honitbě MS Klučov podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Výsledková listina PZ ohařů Výsledhová listina PZ ostatních plemen

Barvářské zkoušky ostatních plemen se zadáváním titulů CACT pro jezevčíky _ 2018-07-01

Dne 1. července 2018 proběhly v honitbě MS Jindřichov barvářské zkoušky ostatních plemen se zadáváním titulů CACT pro jezevčíky. Výsledková listina

Lesní zkoušky ostatních plemen se zadáváním titulů CACT pro jezevčíky _ 2018-06-30

Dne 30. června 2018 proběhly v honitbě MS Čáslavice lesní zkoušky ostatních plemen se zadáváním titulů CACT pro jezevčíky. Výsledková listina

Zkoušky z norování – Mohelno 2018-06-09

Dne 9. června 2018 proběhly na umělé noře MS Mohelno ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ. Výsledková listina

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen – Třebelovice 2018-05-19

Myslivecký  spolek Třebelovice – tentokrát pořadatel zkoušek vloh ohařů a ostatních plemen Myslivecký spolek /MS/ Třebelovice se řadí na okrese Třebíč k nejaktivnějším spolkům. Dne 19. května 2018 přádali členové zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Tentokrát. Protože spolek organizuje dlouhodobě /pravidelně jednou … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen – Vrbova bažantnice-Jemnice 2018-05-12

Dne 12. května 2018 proběhly ve Vrbově bažantnici-Jemnice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Zkoušky byly po organizační stránce velmi dobře připraveny za což patří velký dík panu Antonínu Pokornému a všem jeho kolegům. Výsledková listina PZ ohařů Výsledková listina … Zobrazit více…

Předběžné zkoušky barvářů

Zpráva Předběžné zkoušky barvářů v honitbě Ostrůvek Seznamte se s barváři – článek

O pohár starosty obce Nové Syrovice

Zpráva ZV Nové Syrovice – ohaři a ostatní plemena Zpráva BZ Nové Syrovice Zpráva ZN Nové Syrovice O pohár starosty obce Nové Syrovice

22. ročník Memoriálu Josefa Venhody

Memoriál Josefa Venhody – článek  Výsledková listina VZ Hostákov – ohaři a ostatní plemena

Podzimní zkoušky v Hrotovicích

Výsledková listina PZ Hrotovice   V sobotu 7. října 2017 se v MS Hrotovice konaly poslední PZ na Třebíčsku v letošním roce. Startovalo 5 ohařů a 6 jedinců ostatních plemen (labrador retriever, jagterier, a 4 němečtí křepeláci). Korektní přístup rozhodčích, … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Šebkovicích

Zpráva PZ Šebkovice – výsledková listina   Další zdařilá kynologická akce … Velké poděkování patří členům mysliveckého spolku Šebkovice za vzornou přípravu podzimních zkoušek. Krásné zázemí, vhodný výběr terénu a vstřícný přístup pořadatelů, to vše se pozitivně odrazilo na atmosféře, … Zobrazit více…

„Podzimní zkoušky – Zkoušky z vodní práce – Dětská soutěž – Litohoř“

Víkend v Litohoři – článek Psí víkend – článek předsedy MS Zpráva PZ Litohoř 2017 – ostatní plemena

Podzimní zkoušky v Třebelovicích

PZ Třebelovice PŘEHLED VÝSLEDKŮ NA PZ OHAŘŮ A OSTATNÍCH PLEMEN

Norování Mohelno 3. června 2017

Výsledková listina ZN Mohelno

Zkoušky vloh v MS Zahrádka Ocmanice

Zpráva ZV Ocmanice Josef Machát Zpráva ZV Ocmanice Oldřich Blecha

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla

Na memoriálu Richarda Knolla nás bude reprezentovat Antonín Pokorný a německý krátkosrstý ohař Bred z

Jarní svod loveckých psů

Jarní svod loveckých psů na Bažantnici   Uložit Uložit

Rozhodčí pro ohaře se sešli na školení

Rozhodčí pro ohaře se sešli na školení ČMMJ uspořádala školení rozhodčích pro posuzování výkonu ohařů. Pro rozhodčí z našeho okresu se školení konalo 19. února 2017 v Brankovicích, kde jsme se sešli v hojném počtu společně s rozhodčími z Brna, Znojma, Břeclavi, Hodonína, Jihlavy, Žďáru … Zobrazit více…

Zkoušky honičů v honitbě Ostrůvek 14. a 15. 1. 2017

O víkendu 14. a 15. ledna 2015 proběhly v honitbě Ostrůvek zkoušky honičů. Ke stažení: Výsledková listina

Kynologové na konci roku 2016

Kynologové se 29. prosince sešli na své poslední schůzi v roce 2016, která byla spojena s honem v honitbě Ostrůvek. Krásné zimní a slunečné počasí po celý den provázelo všechny účastníky honu, kteří ulovili 8 zajíců a 60 bažantů. Zároveň kynologové využili příležitosti … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky pro ohaře i ostatní plemena a barvářské zkoušky honičů Nové Syrovice – 2016-11-06

Ke stažení: Výsledková listina PZ ohařů a ostatních plemen Výsledková listina BZH Zadané tituly

Kynologická soutěž „O pohár starosty Nových Syrovic“ 2016

Ve dnech 29. a 30. 10. 2016 proběhla v Nových Syrovicích kynologická soutěž O pohár starosty Nových Syrovic. Ke stažení: Výsledková listina BZ Výsledková listina zk. norování Výsledková listina ZV

Memoriál Josefa Venhody 2016

Ke stažení: Výsledková listina VZ ohařů Výsledková listina VZ ostatních plemen  

LZ v Budišově – 2016-09-25

V neděli dne 25. září 2016 proběhly v MS Budišov LZ psů. Ke stažení: Výsledková listina

PZ Hrotovice – 2016-09-10

Den 10. září 2016 proběhly v Hrotovicích podzimní zkoušky psů. Soubory ke stažení: Výsledková listina  

BZ Rudíkov – 2016-08-27

Ke stažení: Výsledková listina  

Soutěž psů „O pohár předsedy OMS Třebíč“ – 13. a 14. 08. 2016 Litohoř

Víkend 13. a 14. srpna byl očekávaný a pilně připravovaný mnoha kynology nejen z našeho okresu, ale i ze širokého okolí. Byly naplánované podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen a zkoušky z vodní práce. Společně byly tyto dvoje zkoušky vyhlášené jako soutěž … Zobrazit více…

Jihomoravský pohár

Klub chovatelů krátkosrstých ohařů se sídlem v Brně pořádal ve dnech 30. až 31. července 2016 Jihomoravský pohár – soutěž pro ohaře složená z lesních zkoušek a zkoušek z vodní práce. Soutěž se uskutečnila v honitbách MS Neslovice a MS Mohelno. … Zobrazit více…

Víkend se psy v honitbě Ostrůvek 25. a 26. 6. 2016

Víkend se psy v honitbě Ostrůvek Používání lovecky upotřebitelných psů je nedílnou součástí myslivosti. Správnému myslivci není třeba tuto zásadu dokazovat, neboť se říká, že myslivec bez psa je jen poloviční myslivec. Je třeba dbát na to, aby současná úroveň lovecké … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno 4. 6. 2016

Dne 4. června 2016 proběhly v Mohelně zkoušky v norování. Ke stažení: výsledková listina  

PZ Třebelovice 21. 5. 2016

Podzimní zkoušky v Třebelovicích V sobotu 21. května se v honitbě mysliveckého spolku Třebelovice konaly podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Název „podzimní zkoušky“ nám trošku napovídá, že se konají na podzim. Ovšem zvolený termín v květnu se ukázal jako vhodný, vůdci o zkoušky … Zobrazit více…

ZV psů ve Slavicích 14. a 15. 5. 2016

  Dne 14. 15. května 2016 proběhly pod patronátem MS Slavice ZV psů. Ke stažení: výsledková listina  

Jarní svod psů 2016

V neděli 8. května 2016 se za krásného slunečného počasí v Třebíči na Bažantnici konal jarní svod loveckých psů. Členové kynologické komise připravili dva přehlídkové kruhy – pro ohaře a ostatní plemena. Ohaře posuzoval MUDr. František Nahodil a ostatní plemena paní Věra … Zobrazit více…

Schůze kynologické komise a rozhodčích okresu Třebíč

Dne 1. 4. 2016 se v krásném prostředí myslivecké chaty v Třebelovicích uskutečnila první letošní schůze kynologické komise. Po zahájení, které provedl předseda komise pan Zdenek Veleba, proběhlo školení rozhodčích z výkonu loveckých psů okresu Třebíč. Všichni přítomní byli seznámeni … Zobrazit více…

Jaký bude rok 2016 v Třebíčské kynologii?

Kynologická komise nezahálí a připravila pro rok 2016 přes 20 akcí. Do plánu činnosti jsme zařadili akce, které jsou tradiční a nezbytné, neboť lovečtí psi zde získávají loveckou upotřebitelnost nezbytnou pro loveckou praxi. Několik nových aktivit má kynologii na třebíčském … Zobrazit více…

Kynologické ohlédnutí za rokem 2015

Rok 2015 byl na okrese Třebíč pro kynology velmi aktivní. Uspořádané akce lze hodnotit jako úspěšné, dobře zorganizované a kynologickou veřejností vyhledávané. Do budoucna si přejeme, aby i nadále kynologie na třebíčském okrese pokračovala v dobrých započatých tradicích a získávala další … Zobrazit více…

Úspěšné barvářské zkoušky honičů v Nových Syrovicích

Byl překrásný sluneční den, 8.listopadu 2015. Do myslivny v Nových Syrovicích na okrese Třebíč se od brzkých ranních hodin sjížděli myslivci se svými čtyřnohými pomocníky, loveckými psy. Důvodem pro tento sjezd myslivců se psy, nebyl tentokrát hon ani naháňka, ale … Zobrazit více…